Mezmurlar 84:2

2Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.84 RAB’bin tapınağına duyulan özlemin dile getirildiği dua. Nitelik ve bakış açısı bakımından Mez.42’ye benzerdir. Büyük olasılıkla tapınak hizmetinde çalışan, ancak şimdi tapınağa (Tanrı’nın konutuna) girmesi engellenen (muhtemelen Sanherib’in Yahuda Krallığı’nı yıkıma uğrattığı zaman; bkz. 2Kr.18:13-16) bir Levili mezmur yazarı (bkz. Mez.84 başlığa ait not), geçmişte tapınakta yaşadığı, Tanrı’ya yakın olduğu zamanlardaki huzuruna duyduğu özlemi dile getirir. Tanrı’ya ve tapınağına yaklaşabilenlerin “mutluluğu” (bkz. Mez.84:4-5,Mez.84:12), ağırlıklı olarak duanın içeriğini oluşturur. Mezmur, üç ana kısımdan ve bir sonuç ayetinden (Mez.84:12) oluşmaktadır. Tapınakta Tanrı’nın huzurunda olmaya duyulan özlem konusu (Mez.84:1-4 ve Mez.84:8-12), Siyon’u özgürce ziyaret edebilenlerin mutluluğu konusunu çerçeveler (Mez.84:5-7).
84:2 avlularını Tapınağını (bkz. Mez.84:10; 1Kr.6:36 ve ilgili not; 2Kr.21:5; 2Kr.23:11-12). Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not. yaşayan Tanrı’ya Bkz. Yas.5:26.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş