Mezmurlar 84:10

10Senin avlularında bir gün,
Başka yerdeki bin günden iyidir;
Kötülerin çadırında yaşamaktansa,
Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.84 RAB’bin tapınağına duyulan özlemin dile getirildiği dua. Nitelik ve bakış açısı bakımından Mez.42’ye benzerdir. Büyük olasılıkla tapınak hizmetinde çalışan, ancak şimdi tapınağa (Tanrı’nın konutuna) girmesi engellenen (muhtemelen Sanherib’in Yahuda Krallığı’nı yıkıma uğrattığı zaman; bkz. 2Kr.18:13-16) bir Levili mezmur yazarı (bkz. Mez.84 başlığa ait not), geçmişte tapınakta yaşadığı, Tanrı’ya yakın olduğu zamanlardaki huzuruna duyduğu özlemi dile getirir. Tanrı’ya ve tapınağına yaklaşabilenlerin “mutluluğu” (bkz. Mez.84:4-5,Mez.84:12), ağırlıklı olarak duanın içeriğini oluşturur. Mezmur, üç ana kısımdan ve bir sonuç ayetinden (Mez.84:12) oluşmaktadır. Tapınakta Tanrı’nın huzurunda olmaya duyulan özlem konusu (Mez.84:1-4 ve Mez.84:8-12), Siyon’u özgürce ziyaret edebilenlerin mutluluğu konusunu çerçeveler (Mez.84:5-7).
84:8-11 Kral için edilen dua ve duanın nedeni: Tanrı, Yeruşalim’deki kralı kutsadıkça, mezmur yazarının tapınaktaki hizmetine dönmek için duyduğu büyük arzunun gerçekleşmesi daha mümkün olur (bkz. Giriş).
84:10 Kötülerin çadırında yaşamaktansa ‘Tanrı’yı onurlandırmayan kişilerle bir arada yaşamaktansa’ anlamında. Muhtemelen II. Sargon’un getirttiği ve mezmur yazarının o dönemde birlikte yaşamak zorunda kaldığı yabancı halklardan (bkz. 2Kr.17:24-33) söz edilmektedir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş