Mezmurlar 76:11

11Adaklar adayın Tanrınız RAB'be,
Yerine getirin adaklarınızı,
Armağanlar sunun korkulması gereken Tanrı'ya,
Bütün çevresindekiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.76 RAB Yeruşalim’i savunduğu için övülmektedir. Konu bakımından Mez.46; 48; 87 ile bağlantılı olan bu mezmur (bkz. Mez.46’ya ait not) muhtemelen RAB’bin, Yeruşalim’i tehdit eden Sanherib’in ordusunu yok etmesinin ardından bestelenmiştir (bkz. 2Kr.19:35). Giriş (2Kr.76:1-3) ve sonuç (2Kr.76:11-12) kıtalarında ana fikir verilir; bunların ortasında bulunan ve Tanrı’ya övgülerin yer aldığı iki adet dört dizelik kıtada (2Kr.76:4-6,2Kr.76:7-10), Tanrı’nın hayranlık uyandıran yargısı övülür (bkz. Mez.73 başlığa ait not).
76:11-12 Yerine getirilmesi gereken adaklar, İsrail’in Tanrı’ya sunacağı şükranın; armağanlar ise öbür ulusların O’nun mutlak hâ-kimiyetini tanıdıklarının göstergesidir.
76:11 Adaklar adayın Bkz. Mez.50:14’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş