Mezmurlar 50:14

14Tanrı'ya şükran kurbanı sun,
Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

50:7-15 RAB bu sözleri iyi niyetli kullarını yola getirmek için söyler.
50:14-15 Tanrı, İsrail halkının kendisine olan bağımlılığını, merhameti için şükran sunuları sunarak (Mez.50:14) ve ihtiyaç içinde oldukları zamanlarda O’na yönelip yakararak göstermesini ister (Mez.50:15; bkz. Mez.116:17-19). Böyle yapanlar, Tanrı’nın lütufkar biçimde onlara yanıt vereceğini görecektir (bkz. Mez.40:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.50:23).
50:14 şükran kurbanı Bkz. Lev.7:12-13. Yüceler Yücesi’ne Bkz. Mez.50:1’e ait not. adadığın adakları Genellikle şükran kurbanları (bkz. Mez.66:13-15) ve ihtiyaç içinde oldukları zamanlarda edilen dualar (bkz. 1Sa.1:10-11) eşliğinde adanan adaklar (bkz. Mez.7:17’ye ait not; ayrıca bkz. İbr.13:15).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş