Nahum 1:8

8Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,
Düşmanlarını karanlığa sürecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:8 azgın sellerle İş gal ordusunu simgeler (bkz. Yşa.8:7-8; Yşa.28:17-19). yok edecek... karanlığa sürükleyecek Gerçekten de Ninova İÖ 612’de yıkılacaktır (bkz. Giriş).

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş