Nahum 2:1

2
Ninova'nın Düşüşü
1Saldırı altındasın, ey Ninova, surlarını koru,
Yolu gözle, belini doğrult, topla bütün gücünü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Saldırı altındasın Kyaksares komutasındaki Medler ile Nabupolasar komutasındaki Babilliler’in kurduğu ittifaktan söz edilmektedir. surlarını koru... topla bütün gücünü Askeri bakımdan çok güçlü olan Ninova, RAB’bin karşısında çaresiz kalacaktır. Yolu Düşmanın saldırıyı başlatacağı taraf.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş