Nahum 1:6

6O'nun gazabına kim karşı durabilir,
Kim dayanabilir kızgın öfkesine?
Ateş gibi dökülür öfkesi,
Kayaları paramparça eder.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:5-7 Sağlam ve değişmez olarak görülen yerlerin bile RAB’be bağımlı olduğu (Nah.1:5) gerçeği vurgulanarak, Yahuda halkının düşmanı olan Asur’un RAB’bin önünde savunmasız kalacağı ifade edilmektedir. RAB bu görümleri Nahum’a,Asur’un zalimliğinden korkan Yahuda halkını güçlendirmek amacıyla vermiştir (bkz. Mez.29:3-9 ve ilgili not).

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş