Amos 4:5

5Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın,
Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun!
Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailliler.”
Egemen RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
4:4-5 RAB halkını, işledikleri günahları bildirerek azarlamaktadır.
4:5 mayalı ekmek yakın Mayalı ekmek sunusunun yakılması yasak olduğuna göre (bkz. Lev.2:11; Lev.6:17 ; Lev.7:13), RAB bunu, ya gerçekten mayalı ekmekleri yakarak Kutsal Yasa’yı bozan halka uyarı olarak söylemiştir ya da Kutsal Yasa’ya uygun olmayan biçimde sunulan sunuları anlatmak için genel bir ifade olarak kullanmıştır. bundan hoşlanıyorsunuz Halk, dinsel bayramlara ve törenlere önem veriyor, ancak RAB’bin asıl istediği iyilik, merhamet ve adalet gibi erdemleri ihmal ediyordu (bkz. Amo.5:15; Yşa.5:7; Yşa.61:8; Hoş.6:6 ve ilgili not; Mik.6:8).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş