Amos 8:9

9“O gün” diyor Egemen RAB,
“Öğleyin güneşi batıracağım,
Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:9 yeryüzünü karartacağım Eski Antlaşma’nın öbür metinlerinde olduğu gibi “RAB’bin günü” (bkz. Yoe.1:15’e ait not), evrensel düzenin tamamen değişeceği (bkz. Yer.4:23 ve ilgili not), ışığın karanlığa döneceği bir zaman olarak tanımlanmaktadır (bkz. Amo.5:18,Amo.5:20; Yşa.13:10; Yşa.24:23; Yşa.34:4; Yşa.50:3; Hez.32:7-8; Yoe.2:2, 10,31; Yoe.2:2’e ait not; Mik.3:6; Sef.1:15; Va.6:12).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş