Mezmurlar 27:4-6

4RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:
RAB'bin güzelliğini seyretmek,
Tapınağında O'na hayran olmak için
Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.
5Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,
Çadırının emin yerinde saklayacak,
Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.
6O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı
Başım yukarı kalkacak,
Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,
O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.27 Davut, RAB’bin kendisiyle yaptığı antlaşmayı göz önüne alarak, kendisini alaşağı etmeyi tasarlayanların hepsinden kurtulmak için güvenle dua etmektedir (bkz. 2Sa.7. bölüm). Kralın RAB’be duyduğu güvenin açıkça ilan edildiği iman söylemi (iki kıtada: Mez.27:1-3,Mez.27:4-6), Mez.27:7-12’deki duaya giriş niteliğindedir. 1-6. ayetlerdeki güveni yansıtan 13-14. ayetlerde, henüz görülmemesine karşın kesinlikle gerçekleşecek şeyin sabırla beklenmesi gerektiği öğütlenir (bkz. Mez.42-43; İbr.11:1; ayrıca bkz. Mez.26’ya ait not).
27:4-6 Bkz. Mez.27:1; Mez.9:11’e ait not.
27:4 evinde geçirmek Bkz. Mez.15:1’e ait not.
27:5 Çadırının emin yerinde Bkz. Mez.31:20; Mez.32:7; Mez.61:4; Mez.91:1.
27:6 kurbanlar sunacağım Bkz. Mez.7:17’ye ait not. öveceğim Bkz. Mez.9:1’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş