Mezmurlar 94:14

14Çünkü RAB halkını reddetmez,
Kendi halkını terk etmez.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.94 İsrail’de yönetici konumundaki zalimlerin, güçsüzlere karşı işledikleri suçların hesabını sorması için “yeryüzünün hâ-kimi” (Mez.94:2) olan RAB’be yakarış. Mezmur, Mez.92 ve 93 ile ilişkilidir (bkz. Mez.92 ve 93’e ait notlar). Üç ayetlik girişin ardından mezmurun teması, dörder ayetlik beş kıta halinde gelişir.
94:12-15 Burada odak noktası, RAB’bin yola getirmekte olduğu kişilerin ve O’nun korumasına güvenenlerin mutlu olacağı konusuna geçer.
94:14 halkını Bkz. Mez.94:5. RAB, halkının güçsüzlerini, onlara zulmedenlerin adaletsizliğine terk etmeyecektir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş