Daniel 2:4

4Yıldızbilimciler Aramice[a], “Ey kral, sen çok yaşa!” dediler, “Düşünü bu kullarına anlat ki, ne anlama geldiğini söyleyelim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4 Aramice Bkz. Giriş. Bu ayetten itibaren 7. bölümün sonuna kadar kullanılan dil Aramice’dir. Bu altı bölümde, Aramice’yi anlayabilen öteki ulusların İsrail’in geleceğindeki rolü ve İsrail’e hâkimiyetlerinin niteliği ve kapsamı anlatılır; özellikle de Mesih’in ikinci gelişine kadar Tanrı’nın İsrail’i öteki uluslar aracılığıyla yola getirmesi ele alınır. Hem ilk altı bölümün sonu hem de son beş bölümün girişi olan yedinci bölüm, kitapta işlenen konu açısından merkezi bir öneme sahiptir. 8-12. bölümlerde tekrar İbranice kullanılır; çünkü o bölümler Tanrı’nın seçilmiş halkının geleceğiyle ilgilidir (bkz. Dan.9:24-27 ve ilgili notlar), dolayısıyla İsrail halkına yöneliktir.

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş