Daniel 12

12
Zamanın Sonu
1 “O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın –adı kitapta yazılı olanlar– kurtulacak. 2 Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. 3Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. 4 Ama sen, ey Daniel, son gelinceye dek bu sözleri sakla, kitabı mühürle. Bilgileri artsın diye birçokları oraya buraya gidecek.”
5Ben Daniel baktım, biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm. 6İçlerinden biri, ırmağın suları üzerinde duran keten giysili adama, “Bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak?” diye sordu.
7 Irmağın suları üzerinde duran keten giysili adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek Diri Olan'ın adıyla ant içip, “Üç buçuk yıl[a] alacak” dediğini duydum, “Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca, bütün bu olaylar son bulacak.”
8Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için, “Ey efendim, bunların sonu ne olacak?” diye sordum.
9Şöyle yanıtladı: “Sen git, Daniel. Bu sözler son gelinceye dek saklanıp mühürlenecek. 10 Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek, lekesiz duruma gelecek, ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak.
11 “Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1 290 gün geçecek. 12Bekleyip 1 335 güne ulaşana ne mutlu!
13“Sana gelince, ey Daniel, son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:1 sıkıntı dönemi Bkz. Yer.30:7; Mat.24:21 ve ilgili notlar. kitap Bkz. Dan.10:21; Mez.9:5; Mez.51:1; Mez.69:28 ve ilgili notlar.
12:2 uyuyanların birçoğu uyanacak ‘Ölümden dirilecekler’ anlamında (bkz. Yşa.26:19 ve ilgili not; Eyü.19:26). Kimisi sonsuz yaşama kimisi utanca Kutsal Kitap’ta hem doğruların hem de kötülerin dirilişiyle ilgili ilk açık bildiridir (bkz. Yu.5:24-29). sonsuz yaşam Bu sözcükler EskiAntlaşma’da sadece burada bulunur.
12:5 iki varlık Tanıklık için en az iki kişi gerekirdi (bkz. Dan.12:7; Yas.17:6 ve ilgili not; Yas.19:15).
12:7 Üç buçuk yıl İbranice’den birebir çevirisi: “bir vakit, vakitler ve yarım vakit”.
12:11 Günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu Bkz. Dan.11:31 ve ilgili not.
12:11-12 Bunlar, ya Antiokus Epifanes’in zulmüyle (bkz. Dan.8:14; Dan.11:28 ve ilgili notlar) ilgili başka hesaplamalardır ya da Mesih’in ikinci gelişinden önceki dönemle ilgili hesaplamalardır.
8:1-12:13 Bu bölümler İbranice yazılmıştır (bkz. Dan.2:4’e ait not).

Videolar

Daniel Girişi

Daniel Kitabı'nın iki temel noktası vardır:

1. Kitap, Babil Kralı Nebukadnessar tarafından sürgün edilen Daniel'le üç Yahudi genç arkadaşının büyük zorluklar karşısında Tanrı'ya nasıl sadık kaldıklarını anlatır. İmanları ve Tanrı'ya bağlılıkları sayesinde düşmanlarından üstün oldular. Bu olaylar hem Babil hem de Pers krallıkları döneminde gelişti.
2. Daniel tarafından görülen görümler: Bu görümlerde Babil'den başlayarak birçok krallıkların yükselip düşeceği, Tanrı'ya karşı gelen baskıcı kralın yıkıma uğrayacağı, Tanrı'nın halkının zafere ulaşacağı açıklanıyor.

Sonuç olarak kitap Tanrı'nın dünyasal krallara egemen olduğunu vurgular.

Ana Hatlar:

1:1-6:28 Daniel'le arkadaşları
7:1-12:13 Daniel'in görümleri
a.7:1-28 Dört yaratık
b.8:1-9:27 Koçla teke
c.10:1-11:45 Göksel haberci
ç.12:1-13 Zamanın sonu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş