Levililer 16:20-22

20“Harun En Kutsal Yer'i, Buluşma Çadırı'nı, sunağı arındırdıktan sonra, canlı tekeyi sunacak. 21İki elini tekenin başına koyacak, İsrail halkının bütün suçlarını, isyanlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. 22Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-34 Bkz. Lev.23:26-32; Lev.25:9; Say.29:7-11; İbr.9:7. Bu bölüm, Tevrat’ın (Kutsal Kitap’ın ilk beş kitabı) ortasında bulunan Levililer’in ortasındaki bölümdür. Yom Kippur olarak da bilinen Günahları Bağışlatma Günü, kâhinlerin ve halkın paklanması için en önemli gündür.
16:20-22 Günahlı insanın yerine hayvanın ölmesiyle sağlanan kefaretin özeti. Halkın günahlarını itiraf etmesinin ardından günahlar, üzerine el koyulan kurbanlık hayvana simgesel biçimde aktarılırdı (bkz. Lev.1:4 ve Çık.29:10’a ait notlar; ayrıca bkz. Lev.1:4; Lev.3:8; Lev.4:4). 21. ayetin İbranicesi’nde “günah” için kullanılan üç sözcük, düşüncesizce yapılan hatalardan, önceden tasarlanmış günahlara kadar tüm eylemleri kapsar. Günah, Tanrı’yla insan arasındaki ilişkinin bozulmasına, insanın Tanrı’nın “suretini” doğru yansıtamamasına (krş. Yar.1:26-28), insanın aldanıp yozlaşmasına, günaha artan ölçüde köle olmasına ve antlaşmaya dayalı ilişkide Tanrı’yı tanıyamamasına yol açar (bkz. Makale: Günah, s.12). İsa Mesih kendini günahları ortadan kaldıran kurban olarak sunduğu için (bkz. Yşa.53:6; Yu.1:29; 2Ko.5:21; 1Pe.2:24; 1Pe.3:18) O’na iman edenlerin artık Günahları Bağışlatma Günü’nü tutmasına gerek yoktur.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş