Ester 8:9

9Bunun üzerine üçüncü ay olan Sivan ayının yirmi üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordekay'ın buyurduğu her şey, Hoddu'dan Kûş'a[a] dek uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilde yaşayan Yahudiler'e, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudiler'e de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-17 Est.3:1-4:3 ayetlerinde kullanılan ifade tarzı tekrarlanarak durumun tersine dönüşü vurgulanır.
8:9-13 Krş. Est.3:12-14. Yıkımın boyutu, daha önceAmalekliler hakkında verilen buyruğa hemen hemen denkti (bkz. Est.3:13’e ait not).
8:9 Krş. Est.1:1’e ait not. üçüncü ay... yirmi üçüncü gün Ahaşveroş’un krallığının on ikinci yılı, yani İÖ 25 Haziran 474 ; Haman’ın çıkarttığı fermanın ilanından iki ay on gün sonrası (bkz. Est.3:12’ye ait not).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş