Ester 4

4
Mordekay Ester'den Yardım İstiyor
1Mordekay olup bitenleri öğrenince giysilerini yırttı, çula sarınıp başından aşağı kül döktü, yüksek sesle ve acıyla feryat ederek kent merkezine geldi. 2Varıp sarayın kapısında durdu. Çünkü çula sarınmış hiç kimse bu kapıdan içeri giremezdi. 3Kralın buyruğunun ve fermanının ulaştığı her ilde Yahudiler büyük yas tuttular, ağlayıp feryat ettiler, oruç tuttular. Birçoğu da çula sarınıp kül içinde yattı.
4Hizmetçileriyle haremağaları gelip Mordekay'ın durumunu anlatınca, Kraliçe Ester çok sarsıldı. Çulunu çıkartıp giyinmesi için Mordekay'a giysiler gönderdi, ama Mordekay bunları kabul etmedi. 5Bunun üzerine Ester kralın kendi hizmetine atadığı haremağalarından biri olan Hatak'ı çağırttı; Mordekay'dan ne olup bittiğini ve nedenini öğrenmesini buyurdu. 6Hatak saray kapısının açıldığı kent meydanına, Mordekay'ın yanına gitti. 7Mordekay başına gelen her şeyi ona anlattı. Yahudiler'in yok edilmesi için Haman'ın saray hazinesine vaat ettiği paranın miktarını bile tam tamına ona bildirdi. 8Ester'e gösterip açıklaması için Sus'ta yayımlanan, Yahudiler'in kökünün kurutulmasını isteyen fermanın bir kopyasını da ona verdi. Ester'in krala çıkmasını, ondan merhamet dileyip kendi halkı için yalvarmasını istedi.
9Hatak geri dönüp Mordekay'ın söylediklerini Ester'e bildirdi. 10Ester Mordekay'a şu haberi götürmesini buyurdu: 11“Kralın bütün adamları ve illerinde yaşayan halk biliyor ki, çağrılmadan sarayın iç avlusuna girip kralın yanına yaklaşan her erkek ya da kadın için tek bir ceza vardır. Kral altın asasını uzatıp canlarını bağışlamadıkça bu kişiler ölüme çarptırılır. Ben de otuz gündür kralın huzuruna çağrılmış değilim.”
12Ester'in bu sözleri kendisine iletilince, 13Mordekay ona şu yanıtı götürmelerini istedi: “Sarayda yaşadığın için bütün Yahudiler içinde kurtulacak tek kişinin sen olacağını sanma. 14Şu anda susarsan, Yahudiler'e yardım ve kurtuluş başka yerden gelecektir; ama sen ve babanın ev halkı yok olacaksınız. Kim bilir, belki de böyle bir gün için kraliçe oldun.”
15Bunun üzerine Ester Mordekay'a şu yanıtı gönderdi: 16“Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından, kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım; ölürsem ölürüm.”
17Mordekay oradan ayrıldı ve Ester'in söylediği her şeyi yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:3 Ester Kitabı’nda sıkça yer verilen şölenler ile bu ayette ve 16. ayette söz edilen oruçların aynı zamanda yer alması önemli bir tezat oluşturmaktadır.
4:4-15 Ester’in Mordekay ile Hatak aracılığıyla haberleşmesi, Mordekay’ın yas kıyafeti ile saraya girişinin yasak olmasından ötürü olmalıdır (Est.4:2).
4:7 Bkz. Est.3:9’a ait not. Mordekay’ın Haman’ın krala vaat ettiği paranın miktarını bilmesi, Sus Sarayı’nda önemli mevkide bulunan kişilerden biri olduğunu gösterir (Est.2:21-23; bkz. Est.2:5’e ait not).
4:11 Tarihçi Herodot da (3.118,140), Pers Kralı’na davetsiz olarak yaklaşan birinin kral tarafından bağışlanmadığı takdirde derhal öldürüldüğünü belirtir.
4:12-16 Ester Kitabı’nın ana temasının göze çarptığı ayetlerdir. Mordekay’ın Yahudiler’in kurtulacağına dair güveni, Tanrı’nın amaçlarını gerçekleştirmek ve vaatlerini yerine getirmekteki egemen gücüne dayanır. Tanrı’nın mutlak yetkisi, her ne kadar kader kavramına benzese de, farklı unsurlar içerir:Tanrı tüm sıfatlarıyla (iyi, bilge, adil oluşu vb.) her zaman tutarlıdır. Her şeyi bilen Tanrı dünyadaki her şeyi yönlendirirken kendi benzeri olarak yarattığı insanları kararlarında zorlamaz, bu yüzden her birey kendi kararlarından sorumludur (krş. Mat.2 Est.6:24; Elç.2:23).
4:14 kurtuluş başka yerden gelecektir Ester Kitabı’nda Tanrı’yı ima eden tek söz budur (bkz. Est.4:16’ya ait not). Yahudi geleneğinde “yer” sözcüğü, Tanrı yerine de kullanılabilmektedir. böyle bir gün Krş. Yar.45:5-7.
4:16 oruç Bkz. Bilgi Kutusu:Oruç; Hak.20:26-27; 1Sa.7:6; 2Sa.12:16; Ezr.8:21-23; Neh.9:1-3; Yşa.58:3-4; Yer.14:12; Yoe.1:14; Yoe.2:12-15; Yu.3:7-8. Duadan veya Tanrı’dan söz edilmemesi kitabın ayırt edici özelliğidir. Olayların tümünde Tanrı’nın etkin oluşu, belirli dini kavramlara veya terimlere yer verilmeden aktarılır. ölürsem ölürüm Krş. Yar.43:14.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş