Ester 3:9

9Kral uygun görüyorsa, yok edilmeleri için yazılı bir buyruk verilsin. Ben de hazineye ödenmek üzere kralın memurlarına on bin talant[a] gümüş vereceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:9 kralın memurlarına Parayı hazineye getirecek memurlar veya katliam fermanını uygulayacak görevliler olabilir. Amalekliler daha önce İsrail’i yağmalamıştı (1Sa.14:48). Haman bir yağmalama daha tasarlıyordu. on bin talant Tarihçi Herodot (3.95), Pers İmparatorluğu’nun yıllık gelirinin 15 000 talant olduğunu kaydetmiştir. Bu para tahminen, katledilecek Yahudiler’in mallarının yağmalanması sonucu elde edilecekti. Ahaşveroş para almayı reddettiğinden ( Est.1:11), bu katliamda görev alacak kişilerin teşvik edilmesi için Yahudiler’in mallarını yağmalayabilecekleri 13. ayette ima edilmektedir.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş