Ester 6

6
Mordekay'ın Onurlandırılması
1O gece kralın uykusu kaçtı; tarih kayıtlarının getirilip kendisine okunmasını buyurdu. 2 Kayıtlar Kral Ahaşveroş'u öldürmeyi tasarlamış olan iki görevliden söz ediyordu. Kapı nöbetçisi olarak görev yapmış olan Bigtan ve Tereş adındaki bu iki adamı Mordekay ele vermişti.
3Kral, “Bu yaptıklarından dolayı Mordekay nasıl onurlandırıldı, ona ne ödül verildi?” diye sordu.
Hizmetkârlar, “Onun için hiçbir şey yapılmadı” diye yanıtladılar.
4Kral, “Avluda kim var?” diye sordu. O sırada Haman sarayın dış avlusuna yeni girmişti. Kraldan, hazırlattığı darağacına Mordekay'ın asılmasını isteyecekti.
5Hizmetkârlar krala, “Haman avluda bekliyor” dediler.
Kral, “Buraya gelsin” dedi.
6-8Haman içeri girince kral ona, “Kralın onurlandırmak istediği biri için ne yapılmalı?” diye sordu.
“Kral benden başka kimi onurlandırmak isteyebilir ki?” diye düşünen Haman şu yanıtı verdi: “Kral onurlandırmak istediği kişi için kendi giydiği bir kral giysisini ve üzerine bindiği sorguçlu atı getirtir, 9giysiyi ve atı en üst yöneticilerinden birine verir; o da kralın onurlandırmak istediği kişiyi giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirir. Önden giderek, ‘Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır’ diye bağırır.”
10Kral Haman'a, “Hemen git” dedi, “Giysiyle atı al ve söylediklerini kralın kapı görevlisi Yahudi Mordekay için yap. Söylediklerinin hiçbirinde kusur etme.”
11Böylece Haman giysiyi ve atı aldı, Mordekay'ı giydirip atın üstünde kent meydanında gezdirmeye başladı. Önden giderek, “Kralın onurlandırmak istediği kişiye böyle davranılır” diye bağırıyordu.
12Sonra Mordekay saray kapısına döndü. Haman ise utanç içinde başını örterek çabucak evine gitti. 13Başına gelenleri karısı Zereş'e ve bütün dostlarına anlattı.
Karısı Zereş ve danışmanları ona şöyle dediler: “Önünde gerilemeye başladığın Mordekay Yahudi soyundansa, ona gücün yetmeyecek, önünde yok olup gideceksin.”
14Onlar daha konuşurken, kralın haremağaları gelip Haman'ı apar topar Ester'in vereceği şölene götürdüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Ezra Kitabı’nın tam ortasında yer alan bu sözlerden itibaren, mevcut durumdan daha kötüsünün olamayacağının düşünüldüğü bir zamanda önemsiz ve rastlantısal görünen olayların öyküye çözüm sağlayan yaşamsal bir dönüm noktası oluşturması anlatılmaya başlanır. Kralın uyuyamaması, tarih kayıtlarının okunmasını istemesi, Mordekay’ın geçmişteki iyiliğini ( Est.1:2) anlatan bölümün okunması, Haman’ın sabahın erken saatlerindeki hazırlıkları (Est.5:14), sarayın avlusuna gelişi (Est.6:5) ve kralın onurlandırmak istediği kişinin kendisi olduğunu sanması ( Est.6:6), Tanrı’nın öykü boyunca gelişen olaylarda bilgeliği ve iyiliğiyle mutlak yetkisinin etkin olduğuna tanıklık eder. Tıpkı Yusuf’un öyküsünde olduğu gibi (Yar.41:1-45), kahramanın kaderi hükümdarın gördüğü bir rüya ile değişir (krş. Dan.2:1; Dan.6:18).
6:2 Görevli, tarih kayıtlarına beş yıl önce kaydedilmiş olayları okuyordu (krş. Est.3:7 ile Est.2:16).
6:4-6 Tıpkı Haman’ın “bir halk” olarak söz ettiği İsrail ulusunun kimliğini kraldan gizlemesi gibi (bkz. Est.3:8 ve ilgili not), şimdi de kral “onurlandırmak istediği” kişinin kimliğini Haman’dan tesadüfen saklıyor ( Est.6:6).
6:6-8 kendi giydiği bir kral giysisini Bkz. Est.8:15; krş. Yar.41:41-43. Giysiler güç, itibar, onur veya kutsallık işaretiydi (2Kr.2:13-14; Yşa.61:3,Yşa.61:10; Zek.Yşa.3:3-7; krş. Mar.5:27-28). Kralın giysilerini giymek eşsiz bir ayrıcalığın göstergesiydi (1Sa.18:4). Haman’ın önerisi bu ayrıcalıklı kişinin halkın gözünde büyük bir onur kazanmasını sağlamış olacaktı, kral da bu cömertliğinden ötürü övülecekti.
6:10 Yahudi Mordekay Mordekay için daha önce yapılan “o Yahudi Mordekay” tanımının alaycı biçimde bir tekrarıdır (Est.5:13).
6:13 karısı... ve bütün dostlarına Bkz. Est.5:14.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş