Ester 5

5
Ester Dileğini Krala Bildiriyor
1Üçüncü gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda, taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu. 2Avluda bekleyen Kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu.
3Kral ona, “Ne istiyorsun Kraliçe Ester, dileğin ne?” diye sordu. “Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir.”
4Ester, “Kral uygun görüyorsa, bugün kendisi için vereceğim şölene Haman'la birlikte gelsin” diye karşılık verdi.
5Kral adamlarına, “Ester'in isteğini yerine getirmek için Haman'ı hemen çağırın” dedi.
Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şölene gittiler. 6Şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu: “Söyle, ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak.”
7Ester, “İsteğim ve dileğim şu” diye yanıtladı, 8“Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım.”
Haman'ın Öfkesi
9Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama Mordekay'ı sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını, kendisine saygı göstermediğini farkedince öfkeden kudurdu. 10Yine de kendini tuttu ve evine gitti.
Sonra dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı. 11Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından, kralın, kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerinden ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti. 12“Üstelik, Kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanısıra yalnız beni çağırdı” diye ekledi, “Yarınki şölene de kralla birlikte beni davet etti. 13Ne var ki, o Yahudi Mordekay'ı sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor.”
14Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler: “Elli arşın[a] yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordekay'ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin.”
Haman öneriyi beğendi ve darağacını hemen kurdurdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:2 Bkz. Özd.21:1.
5:6-7 Kralın aynı soruyu birkaç kere tekrarlamasından (Est.5:3; Est.7:2), Ester’in sorunun gerçek cevabını vermediği anlaşılmaktadır. Ester’in cevap vermek için neden beklediği bilinmez, ancak bu bekleyişi hem Haman’ın kurduğu tuzakların ortaya çıkmasını ve cezalandırılmasını (Est.5:14; Est.7:9-10) hem de Mordekay’ın ölüm tehlikesinden kurtulup onurlandırılmasını (Est.6:6-11), daha da ötesinde, Yahudiler’in toplu katliamdan kurtulmalarını sağlayacaktır (Est.8:7-8).
5:9 Haman’ın öfkesi, Mordekay’ın kendisini gördüğünde ayağa kalkmaması üzerine alevlendi (krş. Est.3:2-5).
5:11 çok sayıdaki oğullarından Haman’ın on oğlu vardı (Est.9:7-10). Tarihçi Herodot (1.136), Persliler’in oğul sahibi olmaya ve savaşta gösterilen yiğitliğe verdikleri önemden ve Pers Kralı’nın en çok oğula sahip vatandaşa hediyeler gönderdiğinden söz eder (krş. Özd.127:3-5).
5:12-13 Bkz. Özd.16:18; Özd.29:23.
5:13 o Yahudi Mordekay’ı Bkz. Est.6:10’a ait not.
5:14 Elli arşın Darağacının (bkz. Est.2:23’e ait not), başka bir yapının (örneğin şehrin surları, bkz. 1Sa.31:10) üzerine kurularak bu yüksekliğe erişmesinin sağlandığı tahmin edilir. astırmasını Bkz. Est.2:23’e ait not.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş