Ester 2:23

23Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adam darağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:21-23 Yusuf’un öyküsü ile başka bir benzer nokta, iki kapı nöbetçisi ile ilgilidir (bkz. Yar.40:1-3; Yar.2:3-4’ e ait not).
2:23 asıldı Persler idam cezasını kazığa oturtarak uygulardı. Eski Ortadoğu’ya ait resimler ve heykeller ile birlikte, Grek tarihçi Herodot’un yorumları da (3.125,129; 4.43) bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Herodot (3.159), I. Darius’un, yaptırdığı Behistun yazıtında, Babil’i fethettiği zaman üç bin Babilli’yi kazığa oturttuğuyla ilgili kayıtların bulunduğunu belirtir. İsrail ve Kenan’da darağacı uygulaması, cezanın yerine getirilmesi için değil, cesedin teşhir edilmesi için yapılırdı (Yas.21:22-23; Yşu.8:29; Yşu.10:26; 1Sa.31:8-10; 2Sa.4:12). Haman’ın oğulları da kılıçla öldürülüp cesetleri darağacına asılarak teşhir edilecekti (2Sa.9:5-14). Yusuf’un öyküsündeki fırıncıbaşının idam edilişi de buna benzerdir (Yar.40:19). tarih kayıtlarına Ester Kitabı’nın başlangıcında (Est.2:23), ortasında (Est.6:1) ve sonunda (Est.10:2) tarih kayıtlarına yer verilmesi, söz sanatı ve simetrik anlatım örneğidir. Bigtan’ın ve Tereş’in kralı öldürme tasarlarını anlatan bölüm, kitap boyunca öyküye hayati önem kazandıracak olan birçok “rastlantı”nın öncüsüdür. Bütün bu olayları hazırlayan çeşitli nedenler olsa da, asıl olarak bu olayları yönlendiren ve düzenleyen, ulusların, İsrail’in ve doğanın, yani dünyadaki her şeyin üzerindeki mutlak yetki sahibi olan ve her şeyi bilen RAB’dir.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş