Ester 7

7
Haman'ın Ölümü
1Böylece kral ve Haman, Kraliçe Ester'in şölenine gittiler. 2O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu: “İsteğin nedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak.”
3Kraliçe Ester şöyle yanıtladı: “Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir. 4Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık sesimi çıkartmazdım; böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı.”
5Kral Ahaşveroş Kraliçe Ester'e, “Böyle bir şeyi yapmaya cüret eden kim, nerede bu adam?” diye sordu.
6Ester, “Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Haman'dır!” dedi.
Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı. 7Kral öfkeyle içki masasından kalkıp sarayın bahçesine çıktı. Haman ise Kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için içerde kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı.
8Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce, Haman'ı Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve, “Bu adam sarayda, gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor?” diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler.
9Krala hizmet eden haremağalarından biri olan Harvona şöyle dedi: “Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay için Haman'ın hazırlattığı elli arşın[a] yüksekliğindeki darağacı Haman'ın evinin önünde hazır duruyor.”
Kral, “Haman o darağacına asılsın!” diye buyurdu. 10Böylece Haman Mordekay için hazırlattığı darağacına asıldı; kralın öfkesi de yatıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:2 Bkz. Est.5:3,Est.5:6; ayrıca bkz. Est.5:6-7’ye ait not.
7:3 benden hoşnutsan Bkz. Est.2:15,Est.2:17.
7:4 satıldık Ester, Haman’ın krala önerdiği rüşvetten söz etmektedir (Est.3:9; Est.4:7).
7:8 Ester’in uzandığı sedire kapanmış Döneme ait kültüre göre yemekler divana uzanarak yenirdi (bkz. Amo.6:4-7; Yu.13:23 ve ilgili not). Yahudi Mordekay önünde eğilmediği için sinirlenen Haman’ın Yahudi Ester’in önünde yere kapanması, düştüğü acıklı durumu gösterir (Yu.6:13). Haman’ın yüzünü örttüler Bkz. Est.6:12.
7:9 Bu ana kadar, Ester’in Mordekay’ın günün başında kazanmış olduğu başarıdan (Est.6:1-11) haberdar olduğuna dair belirti görülmez. Halkının yaşamı için yalvarmıştır. Harvona’nın darağacından söz etmesi, Haman’a karşı ikinci bir suçlamayı gündeme getirir: Haman, krala iyilik eden adamı öldürmeye çalışmıştır.
7:10 yatıştı Bkz. Est.2:1.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş