Ester 6:5

5Hizmetkârlar krala, “Haman avluda bekliyor” dediler.
Kral, “Buraya gelsin” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:4-6 Tıpkı Haman’ın “bir halk” olarak söz ettiği İsrail ulusunun kimliğini kraldan gizlemesi gibi (bkz. Est.3:8 ve ilgili not), şimdi de kral “onurlandırmak istediği” kişinin kimliğini Haman’dan tesadüfen saklıyor ( Est.6:6).

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş