Ester 3:7

7Bu işe en uygun ayı ve günü belirlemek için Ahaşveroş'un krallığının on ikinci yılında, birinci ay olan Nisan[a] ayında Haman'ın önünde pur, yani kura çekildi. Kura, on ikinci ay olan Adar ayına düştü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:7 on ikinci yılında, birinci ay olan Nisan İÖ Nisan veya Mayıs 474. Ester’in tahttaki beşinci yılı. pur Bkz. Est.9:24,Est.9:26. Purim olarak bilinen kutlama, adını bu sözcüğün çoğul halinden alır (bkz. Est.9:26). Haman’ın Yahudiler’i yok etmeyi tasarlamaya başladığı ay, onların Mısır’dan kurtuluşlarını andıkları Fısıh Bayramı’nı kutlayacakları aydı (Çık.12:2-11). on ikinci ay Fermanın çıkarılması ile yürürlüğe girmesi arasında (Adar ayında, yani miladi takvime göre şubat ortası ile mart ortası arasındaki haftalarda) on bir aylık bir bekleme süresi tasarlanmıştı.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş