Ester 4:16

16“Git, Sus'taki bütün Yahudiler'i topla; benim için oruç tutun; üç gün, üç gece hiçbir şey yemeyin, içmeyin. Hizmetçilerimle ben de sizin gibi oruç tutacağız. Ardından, kurala aykırı olduğu halde kralın huzuruna çıkacağım; ölürsem ölürüm.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:12-16 Ester Kitabı’nın ana temasının göze çarptığı ayetlerdir. Mordekay’ın Yahudiler’in kurtulacağına dair güveni, Tanrı’nın amaçlarını gerçekleştirmek ve vaatlerini yerine getirmekteki egemen gücüne dayanır. Tanrı’nın mutlak yetkisi, her ne kadar kader kavramına benzese de, farklı unsurlar içerir:Tanrı tüm sıfatlarıyla (iyi, bilge, adil oluşu vb.) her zaman tutarlıdır. Her şeyi bilen Tanrı dünyadaki her şeyi yönlendirirken kendi benzeri olarak yarattığı insanları kararlarında zorlamaz, bu yüzden her birey kendi kararlarından sorumludur (krş. Mat.2 Est.6:24; Elç.2:23).
4:16 oruç Bkz. Bilgi Kutusu:Oruç; Hak.20:26-27; 1Sa.7:6; 2Sa.12:16; Ezr.8:21-23; Neh.9:1-3; Yşa.58:3-4; Yer.14:12; Yoe.1:14; Yoe.2:12-15; Yu.3:7-8. Duadan veya Tanrı’dan söz edilmemesi kitabın ayırt edici özelliğidir. Olayların tümünde Tanrı’nın etkin oluşu, belirli dini kavramlara veya terimlere yer verilmeden aktarılır. ölürsem ölürüm Krş. Yar.43:14.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş