Yoel 2:12-15

12RAB diyor ki,
“Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak
Bütün yüreğinizle bana dönün.
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın
Ve Tanrınız RAB'be dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
14Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
15“Siyon'da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:13 Yüreklerinizi paralayın Bkz. Mez.51:17 ve ilgili not. lütfeder... sevgisi engindir Bkz. Çık.34:6-7’ye ait not; ayrıca bkz. Yas.4:31; Mik.7:18.
2:15 boru Yoe.2:1’de olduğu gibi uyarı amacıyla değil, dinsel bir toplantıya çağrıda bulunma amacıyla çalınır (bkz. Lev.23:24; Lev.25:9; Yşu.6:4-5; 2Ta.15:14; Mez.98:6 ve ilgili not). Oruç... toplantı Bkz. Yoe.1:14’e ait not.
2:12-17 Yoel Kitabı’nın ilk yarısı, ilk ayetlerdeki yas tutma ve dua çağrısıyla dengeli biçimde (Yoe.1:2-14) tövbe (“dönün”, Yoe.2:12-13; bkz. Hoş.14:1) ve dua (Hoş.2:17) çağrısıyla sona erer.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş