Ester 1:1

1
Ahaşveroş'un Şölenleri
1 Ahaşveroş[a] Hoddu'dan Kûş'a[b] uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ahaşveroş Farsçası Khşayarşan olan adın Grek alfabesi ile yazılmış şekli. Kserkses diye de bilinir.Ahaşveroş, babası Darius’un ardından tahta geçti ve İÖ 486-465 yılları arasında yüz yirmi yedi il üzerinde hüküm sürdü (bkz. Est.8:9). Hoddu’dan Kûş’a Bugünkü Pakistan’dan Sudan’a. ilin Grek tarihçi Herodot (3.89), Ahaşveroş’un babası Darius’un Pers İmparatorluğu’nu yirmi satrapa böldüğünü kaydeder (bkz. Est.3:12; Est.8:9; Est.9:3). İller, satraplardan daha küçük idari birimlerdi.

Videolar

Ester Girişi

Ester Kitabı'nda anlatılan olaylar İ.Ö. 5. yüzyılın başlarında Pers Kralı olan Ahaşveroş'un kışlık sarayında geçer. Olayların merkezinde Ester adlı Yahudi kraliçe yer alır. Kraliçe Ester cesareti sayesinde İsrail halkının düşmanlarının tasarladığı büyük bir katliamdan kurtulmasına önayak olur. Ardından akrabası Mordekay kralın başbakanı olur. Kitap, Purim adlı Yahudi bayramının temelindeki olayları ve anlamını anlatır.

Ana Hatlar:

1:1-2:23 Ester kraliçe oluyor
3:1-5:14 Haman'ın kötü planları
6:1-7:10 Haman öldürülüyor
8:1-10:33 Yahudiler düşmanlarını yenilgiye uğratıyor
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş