Nehemya 1:8

8 “Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa. Dedin ki, ‘Eğer bana ihanet ederseniz, sizi ulusların arasına dağıtacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:8 anımsa Bkz. Neh.13:31’e ait not. Nehemya Kitabı’nda önemle vurgulanır (bkz. Neh.4:14; Neh.5:19; Neh.6:14; Neh.13:14,Neh.13:22,Neh.13:29,Neh.13:31). Bu sadece RAB’bin varlığının değil, tüm adları ile vaatlerinin hatırlanması ve bunlara güvenilmesi gerektiğiyle ilgili bir uyarıdır. bana ihanet ederseniz, sizi... dağıtacağım Sürgün, halkın RAB ile aralarındaki antlaşmaya sadakatsizliklerinin sonucuydu (bkz. Yas.28:15-68).

Videolar

Nehemya Girişi

Nehemya Kitabı'ndaki olaylar, İ.Ö. 5. yüzyılda yer alıyor. Bu dönemde Yahudiler'in çoğu Babil'de sürgündeydi. Nehemya Kitabı'nı dört bölüme ayırabiliriz:

1. Yahuda'yı yönetmesi için Pers Kralı'nın Nehemya'yı vali olarak Yeruşalim'e göndermesi.
2. Yeruşalim surlarının onarılması.
3. Kutsal Yasa'nın Ezra tarafından yüksek sesle okunması ve halkın günahlarını itiraf etmesi.
4. Nehemya'nın vali olarak yaptığı öbür etkinlikler.

Kitapta geçen en önemli noktalardan biri Nehemya'nın Tanrı'ya derin bir bağlılık duyması ve sık sık O'na dua etmesidir.

Ana Hatlar:

1:1-2:20 Nehemya'nın Yeruşalim'e dönüşü
3:1-7:73 Yeruşalim surlarının onarılması
8:1-10:39 Yasa Kitabı'nın okunması ve Antlaşma'nın yenilenmesi
11:1-13:31 Nehemya'nın öbür etkinlikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş