Mezmurlar 32:8-10

8Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,
Öğüt vereceğim sana,
Gözüm sendedir.
9At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;
Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,
Yoksa sana yaklaşmazlar.
10Kötülerin acısı çoktur,
Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.32 Dürüstçe günahlarını itiraf ederek Tanrı’nın hâkimiyetini kabul eden kişinin Tanrı tarafından bağışlamasına duyduğu sevinçle dile getirdiği minnettarlığı görülmektedir. Mezmur, Buluşma Çadırı’nda tapınmakta olanların önünde Davut ile Tanrı arasındaki bir diyalog gibi görünmektedir. 1-2. ve 11. ayetlerde Davut topluluğa hitap eder; Mez.32:3-7’de Tanrı’ya seslenmektedir; Mez.32:8-10’da Tanrı’nın bir kâhini ona hitap etmektedir (ancak bkz. Mez.32:8-10’a ait not). Bu mezmur tövbeyle ilgili mezmurlar arasında kabul ediliyordu (bkz. Mez.6’ya ait not).
32:8-10 Bu sözler, ya Davut’a ya da az önce RAB’be güvenmeleri öğütlenenlere yöneliktir.
32:10 sevgisi Bkz. Mez.6:4’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş