Amos 1:2

2 Şöyle dedi:
“RAB Siyon'dan kükrüyor,
Yeruşalim'den gürlüyor.
Yas tutuyor çobanların otlakları,
Karmel Dağı'nın dorukları kuruyor.”
Rab İsrail'in Komşularını Cezalandırıyor
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2 Amos Kitabı’nın özeti niteliğinde bir ayettir. RAB’bin İsrail halkıyla Sina Dağı’nda yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerini (bu kitapta, özellikle İsrailliler’in birbirine olan sorumlulukları söz konusudur) yerine getirme çağrısı ve yerine getirmedikleri takdirde uğrayacakları lanet (bkz. Amo.3:1-5:17’ye ait not) ele alınır. Yine de RAB’bin İbrahim’le yaptığı anlaşmada verdiği vaatleri yerine getireceğine (İsrailliler’in soyuna sahip çıkacağına) dair umut olduğundan da söz edilir (özellikle Amo.9:7-15’te). Siyon’dan... Yeruş alim’den Her şeye egemen RAB’bin bildirdiği yargı, öbür uluslara olduğu kadar kendi halkına da yöneliktir (bkz. Yoe.3:17,Yoe.3:21 ve ilgili notlar). kükrüyor Bkz. Yer.25:30; Yoe.3:16. otlakları... Karmel Dağı’nın dorukları Bkz. Amo.9:3. RAB, ülkeyi en çorak yerlerinden en yeşil bölgelerine kadar büyük bir kuraklıkla cezalandırır.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş