Amos 9:3

3Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler,
Artlarına düşüp onları yakalayacağım.
Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler,
Orada yılana buyruk vereceğim,
Onları sokacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:2-4 Bkz. Amo.7:8’e ait not. Bu ayetler, RAB’bin belirlediği yargıdan kaçmanın olanaksız olduğunu vurgular (krş. Mez.139:7 ve ilgili not). RAB her yerde egemen olduğunu bildirir.
9:3 Karmel Dağı’nın doruklarına Bkz. Amo.1:2’ye ait not. yılana Putperestlere göre, denizin derinliklerinde yaşayan, iri bir yılana benzeyen vahşi deniz canavarı (bkz. Mez.74:13-14 ve ilgili not).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş