Amos 7:8

8RAB, “Ne görüyorsun, Amos?” diye sordu.
Ben de, “Bir çekül” dedim.
Bunun üzerine Rab, “İşte, halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım” dedi, “Bir daha onları esirgemeyeceğim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:8-9 Amo.7:1-6’ da RAB’bin tümüyle yıkıma varan bir cezadan söz ettiği görülür. RAB halkı bağışlayacağına dair vaatte bulunmadığı halde Amos’un duası üzerine onlara merhamet etmiştir; ama artık Amos’un halk için aracılık etmesine izin vermeyecektir (bkz. 1Sa.15:29; Yer.7:16; Yer.18:7-10 ve ilgili notlar).
7:8 Ne görüyorsun Bkz. Yer.1:11’e ait not. Bir çekül Bkz. Amo.7:7’ye ait not. Amos halka Kutsal Yasa’ya itaat etmesi gerektiği yönünde çağrıda bulunuyordu. RAB’bin halkı Kutsal Yasa’ya göre yaşamalıydı (Amo.7:7); ancak Yasa’yla sınandıkları zaman başarısız oldular (bkz. 2Kr.21:13 ve ilgili not). halkım Bkz. Amo.7:15; Amo.8:2; Amo.9:10,Amo.9:14; ayrıca bkz. Çık.17:4’e ait not. RAB’bin İsrail halkına sahip çıktığı nı ima eden bu ifade, halk için hâlâ bir umut olduğunu gösterir. Bir daha onları esirgemeyeceğim Bkz. Amo.8:2; krş. Amo.9:1-4.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş