Amos 3:1-5

3
1Ey İsrailliler, kulak verin RAB'bin size, Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözlere:
2“Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım,
Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım.”
Tanrı Konuşursa, Peygamber Susamaz
3İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü?
4Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi?
Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı?
5Tuzak kurulmamışsa,
Yerdeki kapana kuş düşer mi?
İçine bir şey düşmedikçe
Kapan yerden fırlar mı?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1 kulak verin... sözlere Bkz. Amo.4:1; Amo.5:1. RAB halkını, günahları yüzünden hesap vermeye çağırır.
3:2 İsrail halkının, Tanrı’nın seçtiği halk olmasından ötürü, hem Tanrı’ya, hem kendi halkından olanlara hem de dünyaya karşı sorumluluğu vardı (bkz. Yar.12:1-3; Çık.19:4-6; 21-23. bölümler). Ancak bu sorumlulukları yerine getirmiyorlar, hatta sahip oldukları güç ve refahtan ötürü, RAB’bin seçilmiş halkı olmalarından gelen ayrıcalıklı konuma aşırı derecede güveniyorlardı.
3:3-6 Her bir tasvir, günlük yaşamdan alınan neden ve sonuç ilişkisinden ibarettir; bu şekilde, her şeyin RAB’bin isteğiyle gerçekleştiği anlatılır. Bütün bu sorularla anlatılmak istenen konu Amo.3:7-8’de açıklanır.
3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş