Amos 4:1

4
İsrail Rab'be Dönmüyor
1Ey sizler, Samiriye Dağı'ndaki Başan inekleri[a],
Yoksula baskı yapan,
Mazlumu ezen,
Beylerine, “Getir de içelim!” diyen hanımlar!
Kulak verin şu sözlere:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
4:1 Samiriye Dağı’ndaki Bkz. Amo.6:1 ve ilgili not. Başan inekleri Üst sınıfa mensup kadınlar, Şeria Irmağı’nın karşı yakasının kuzeyindeki otlaklarda beslenen, eski Kenan kültüründe en iyi cins sığı r olarak bilinen hayvanlara benzetilerek alaya alınıyor (bkz. Mez.22:12; Hez.39:18 ve ilgili notlar). Kulak verin şu sözlere Bkz. Amo.3:1’e ait not.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş