Hakimler 20:1

20
Benyaminoğulları'na Karşı Savaş
1Gilat başta olmak üzere Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar, bütün İsrail halkı yola çıkıp Mispa'da, RAB'bin önünde tek beden gibi toplandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-21:25 Bu beş bölümde Hâkimler’in ana konusu olan günah, tövbe ve kurtuluş döngüsü (bkz. Giriş) iki farklı olayla çarpıcı şekilde aktarılmaktadır. Anlatılan olaylar hâkimlerin ilk dönemlerinde gerçekleşmiştir (bkz. Hak.18:30; Hak.20:1, 27-28’e ait notlar). Özellikle “İsrail’de kral yokken” ve “herkesin dilediğini yaptığı” (Hak.17:6; Hak.21:25) ifadeleriyle, krallık başlamadan önceki dönemde sistemli bir yönetim düzeninin olmadığı, toplumsal düzenin henüz sağlanmamış olduğu vurgulanır.
20:1 Dan’dan Beer-Şeva’ya Kuzeyden (Dan) güneye (BeerŞeva) tüm İsrail’den söz ederken bu ifade kullanılırdı (bkz. 1Sa.3:20; 2Sa.3:10; 2Sa.24:2; 1Ta.21:2; 2Ta.30:5). Bu bölümde anlatılan olaylar sırasında Danoğulları henüz kuzeye göç etmemişlerdi (2Ta.18:27-29), ancak yazar önceden gerçekleşen bu olayları aktarırken yazdığı zamandaki konumlarına göre durumu aktarmaktadır. Burada tüm İsrail’in (Yaveş-Gilat hariç; bkz. Hak.21:8-9) Givalılar ile öbür Benyaminliler’i cezalandırmasından söz edilmektedir. Bu derece geniş çaplı bir ittifak, hâkimlerin ilk dönemlerinde, ülkenin çeşitli bölgelerinin yabancıların yönetimine geçmesinden önce meydana gelmiş olmalıdır. tek beden gibi Krş. Hak.20:8,Hak.20:11; 1Sa.11:7. Mispa’da... toplandı Saul’un zamanında da oymaklar RAB’bin önünde bu yerde toplanacaktır (1Sa.7:5-17; 1Sa.10:17).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş