2. Samuel 10

10
Davut Ammonlular'la Aramlılar'ı Yenilgiye Uğratıyor
(1Ta.19:1-19)
1Bir süre sonra Ammon Kralı öldü, yerine oğlu Hanun kral oldu. 2Davut, “Babası bana iyilik ettiği gibi ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim” diye düşünerek, babasının ölümünden dolayı baş sağlığı dilemek için Hanun'a görevliler gönderdi.
Davut'un görevlileri Ammonlular'ın ülkesine varınca, 3Ammon önderleri, efendileri Hanun'a şöyle dediler: “Davut sana bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Davut, kenti araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için adamlarını sana gönderdi.”
4Bunun üzerine Hanun Davut'un görevlilerini yakalattı. Sakallarının yarısını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi.
5Davut bunu duyunca, onları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü görevliler çok utanıyorlardı. Kral, “Sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın, sonra dönün” diye buyruk verdi.
6Ammonlular, Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca, haber gönderip Beytrehov ve Sova'dan yirmi bin Aramlı yaya asker, Maaka Kralı'yla bin adamını ve Tov halkından on iki bin adamı kiraladılar. 7Davut bunu duyunca, Yoav'ı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi. 8Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Aramlı Sova'yla Rehov, Tov halkı ve Maaka'nın adamları da kırda savaş düzenine girdiler.
9Önde, arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılar'a karşı yerleştirdi. 10Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Ammonlular'a karşı yerleştirdi. 11Yoav, “Aramlılar benden güçlü çıkarsa, yardımıma gelirsin” dedi, “Ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa, ben sana yardıma gelirim. 12Güçlü ol! Halkımızın ve Tanrımız'ın kentleri uğruna yürekli olalım! RAB gözünde iyi olanı yapsın.”
13Yoav'la yanındakiler Aramlılar'a karşı savaşmak için ileri atılınca, Aramlılar onlardan kaçtı. 14Onların kaçıştığını gören Ammonlular da Avişay'dan kaçarak kente girdiler. Bunun üzerine Yoav Ammonlular'la savaşmaktan vazgeçerek Yeruşalim'e gitti.
15İsrailliler'in önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar bir araya geldiler. 16Hadadezer, haber gönderip Fırat Irmağı'nın karşı yakasındaki Aramlılar'ı çağırttı. Aramlılar Hadadezer'in ordu komutanı Şovak'ın komutasında Helam'a gittiler.
17Davut bunu duyunca, bütün İsrail ordusunu topladı. Şeria Irmağı'nı geçerek Helam'a vardılar. Aramlılar Davut'a karşı düzen alarak onunla savaştılar. 18Ne var ki, Aramlılar İsrailliler'in önünden kaçtılar. Davut onlardan yedi yüz savaş arabası sürücüsü ile kırk bin atlı asker öldürdü. Hadadezer'in ordu komutanı Şovak'ı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü. 19Hadadezer'in buyruğundaki kralların hepsi bozguna uğradıklarını görünce, İsrailliler'le barış yaparak onlara boyun eğdiler.
Aramlılar bundan böyle Ammonlular'a yardım etmekten kaçındılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
10:1 Bir süre sonra Bkz. 2Sa.2:1’e ait not. Ammon Kralı Nahaş (bkz. 2Sa.11:2; 1Sa.11. bölüm; 2Sa.11:1’e ait not).
10:3,14 kenti Başkent Rabba (2Sa.11:1; 2Sa.12:26 ; bkz. Yas.3:11’e ait not).
10:4 Sakallarının yarısını tıraş edip Neredeyse hadım etme kadar küçük düşürücü bir hareketti. giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti Savaş tutsaklarını küçük düşürmek üzere yapılırdı (krş. Yşa.20:4).
10:5 Eriha’da Bkz. Yşu.6:1 ve 1Kr.16:34’e ait notlar. Eriha, Yeşu tarafından ele geçirildikten sonra, Kral Ahav’ın dönemine dek yüzyıllar boyunca yıkıntı halinde kaldı.
10:6 Beytrehov Bkz. Hak.18:28 ve ilgili not. Sova’dan Bkz. 2Sa.8:3’e ait not. Maaka Bkz. Yas.3:14 ve ilgili not; Yşu.12:5; Yşu.13:13. Tov Bkz. Hak.11:3-6; Hak.11:3’e ait not.
10:8 Kent kapıları, bir kentin savunması için son derece önemli noktalardı ; bu yüzden kulelerle veya çift kapılarla güçlendirilirdi.
10:10 Avişay’ın Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not.
10:16 Hadadezer Bkz. 2Sa.8:3’e ait not.
10:18 yedi yüz 1Ta.19:18’de bu sayı yedi bindir. Yazman hatasından kaynaklanan bu farklı sayılardan doğru olanının yedi yüz olduğu tahmin edilir.
10:19 Davut’un yabancı uluslara karşı kazandığı son büyük savaş.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş