Yeremya 20:14-18

14 Lanet olsun doğduğum güne!
Kutlu olmasın annemin beni doğurduğu gün!
15“Bir oğlun oldu!” diyerek babama haber getiren,
Onu sevince boğan adama lanet olsun!
16RAB'bin acımadan yerle bir ettiği
Kentler gibi olsun o adam!
Sabah feryatlar,
Öğlen savaş naraları duysun!
17Çünkü beni annemin rahminde öldürmedi;
Annem mezarım olur,
Rahmi hep gebe kalırdı.
18Neden ana rahminden çıktım?
Dert, üzüntü görmek,
Ömrümü utanç içinde geçirmek için mi?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1-20:18 Bu üç bölüm RAB’bin Peygamber Yeremya’ya, muhtemelen İÖ 605’teki ilk Babil sürgününden önce, bir çömlek atölyesinde öğrettiklerine odaklanır (bkz. Yer.17:15’e ait not).
20:7-18 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların altıncısı (önceki, Yer.18:18-23; bkz. Giriş).
20:14-18 Bkz. Eyü.3:3-19. Tanrı’nın yaptığı çağrının değişmezliği (Eyü.20:9), dostlarının ihaneti (Eyü.20:10), düşmanlarının durmak bilmeyen takibi (Eyü.20:7,Eyü.20:11) ve bildirisinin suçlayıcı niteliğinin (Eyü.20:8) tümü bir araya geldiğinde Yeremya’nın dudaklarından şaşırtıcı derecede keder ve ümitsizlik dolu sözler dökülüvermiştir. Metnin bu kısmı, kitabın bir sonraki uzun kısmına bir geçiş sağlamaktadır. Yahuda Krallığı ve Yeruşalim, geri dönülemez bir felakete mahkûmdur (bkz. Yer.21:1-10).
20:14-15 O çağlarda erkek çocuğun doğumu çoğunlukla bereket sayılırdı (bkz. örn. Yar.29:31-35). Yeremya, sıkıntılar içinde geçen hayatında bir bereket göremediği için umutsuzca konuşmuştur.
20:16 RAB’bin acımadan yerle bir ettiği kentler Sodom ve Gomora (bkz. Yar.19:24-25,Yar.19:29). Bu kentlerin kötülükleri ve uğradıkları ceza herkes tarafından bilinmekteydi (bkz. Yer.23:14; ayrıca bkz. Yas.29:23 ; Yşa.1:9-10).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş