Yeremya 9

9
1Keşke başım bir pınar,
Gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa!
Halkımın öldürülenleri için
Ağlasam gece gündüz!
2Keşke halkımı bırakabilmem,
Onlardan uzaklaşabilmem için
Çölde konaklayacak bir yerim olsa!
Hepsi zina ediyor,
Hain bir topluluk!
3“Yalan söylemek için ülkede
Dillerini yay gibi geriyor,
Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar.
Kötülük üstüne kötülük yapıyor,
Beni tanımıyorlar” diyor RAB.
4“Herkes dostundan sakınsın,
Kardeşlerinizin hiçbirine güvenmeyin.
Çünkü her kardeş Yakup gibi aldatıcı,
Her dost iftiracıdır.
5Dost dostu aldatıyor,
Kimse gerçeği söylemiyor.
Dillerine yalan söylemeyi öğrettiler,
Suç işleye işleye yorgun düştüler.
6Sen, ey Yeremya,
Aldatıcılığın ortasında yaşıyorsun.
Aldatıcılıkları yüzünden
Beni tanımak istemiyorlar.”
Böyle diyor RAB.
7Bundan ötürü Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“İşte, onları arıtıp sınayacağım,
Halkımın günahı yüzünden
Başka ne yapabilirim ki?
8Dilleri öldürücü bir ok,
Hep aldatıyor.
Komşusuna esenlik diliyor,
Ama içinden ona tuzak kuruyor.
9Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?” diyor RAB,
“Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı?”
10Dağlar için ağlayıp yas tutacağım,
Otlaklar için ağıt yakacağım.
Çöle dönüştüler,
Kimse geçmiyor oralardan.
Sığırların böğürmesi duyulmuyor,
Kuşlar, yabanıl hayvanlar kaçıp gitti.
11“Yeruşalim'i taş yığını,
Çakalların barınağı haline getireceğim.
Yahuda kentlerini
Kimsenin yaşayamayacağı bir viraneye döndüreceğim.”
12Hangi bilge kişi buna akıl erdirecek? RAB'bin seslendiği kişi kim ki, sözünü açıklayabilsin? Ülke neden yıkıldı? Neden kimsenin geçemediği bir çöle dönüştü?
13RAB, “Kendilerine verdiğim yasayı bıraktılar, sözümü dinlemediler, yasamı izlemediler” diyor, 14“Onun yerine yüreklerinin inadını, atalarının öğrettiği gibi Baallar'ı izlediler.” 15 Bunun için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Bu halka pelinotu yedirecek, zehirli su içireceğim. 16Onları kendilerinin de atalarının da tanımadığı ulusların arasına dağıtacak, tümünü yok edene dek peşlerine kılıcı salacağım.”
17Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“İyi düşünün!
Ağıt yakan kadınları çağırın gelsinler.
En iyilerini çağırın gelsinler.
18Hemen gelip bizim için ağıt yaksınlar;
Gözlerimiz gözyaşı döksün,
Gözkapaklarımızdan sular aksın.
19Siyon'dan ağlama sesi duyuluyor:
‘Yıkıma uğradık!
Büyük utanç içindeyiz,
Çünkü ülkemizi terk ettik,
Evlerimiz yerle bir oldu.’ ”
20Ey kadınlar, RAB'bin sözünü dinleyin!
Ağzından çıkan her söze kulak verin.
Kızlarınıza yas tutmayı,
Komşunuza ağıt yakmayı öğretin.
21Ölüm pencerelerimize tırmandı,
Kalelerimize girdi;
Sokakları çocuksuz,
Meydanları gençsiz bıraktı.
22Onlara de ki, “RAB şöyle diyor:
‘İnsan cesetleri gübre gibi,
Biçicinin ardındaki demetler gibi toprağa serilecek.
Onları toplayacak kimse olmayacak.’ ”
23RAB şöyle diyor:
“Bilge kişi bilgeliğiyle,
Güçlü kişi gücüyle,
Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.
24 Dünyada iyilik yapanın,
Adaleti, doğruluğu sağlayanın
Ben RAB olduğumu anlamakla
Ve beni tanımakla övünsün övünen.
Çünkü ben bunlardan hoşlanırım” diyor RAB.
25“Yalnız bedence sünnetli olanları cezalandıracağım günler geliyor” diyor RAB. 26“Mısır'ı, Yahuda'yı, Edom'u, Ammon'u, Moav'ı, çölde yaşayan ve zülüflerini[a] kesenlerin hepsini cezalandıracağım. Çünkü bütün bu uluslar gerçekte sünnetsiz, bütün İsrail halkı da yürekte sünnetsizdir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:25 Yeremya tarafından muhtemelen birkaç yıl boyunca aktarılan bir dizi bildiridir. Yer.26:2-6,Yer.26:12-15, içerik bakımından 7. bölüme çok benzediği için, bazıları 7-10. bölümlerin (veya en azından 7. bölümün) Yehoyakim’in krallığı dönemine ait olduğuna inanır (bkz. Yer.26:1). Ancak Yeremya’nın uzun süreli hizmeti boyunca çeşitli konuların tekrar edilmiş olması da mümkündür; çünkü sorunlar, çözümler ve hatta olası sonuçlar (yargı veya yenilenme; bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212) her zaman aynıydı. Bu yüzden 7-10. bölümlerde söz edilenler, Kral Yoşiya’nın döneminde de gerçekleşmiş olabilir.
8:13-9:24 Bu kısım her yıl havralarda, Yeruşalim’deki tapınağın İÖ 586’da Babilliler ve İS 70’te Romalılar tarafından yıkıldığı gün olanAv ayının (Temmuz ortası-Ağustos ortası) dokuzuncu günü yüksek sesle okunmaktadır.
9:1-2 Yeremya “ağlayan peygamber” olarak bilinir. Halkının durumuna üzülmekle birlikte (bkz. Yer.9:10; Ağıtlar Kitabı; krş. Luk.19:41; Rom.9:2-4; Rom.10:1), yaptıkları kötülük onu öfkelendirmektedir (krş. Mez.55:6-8).
9:2 zina... Hain Bkz. Yer.9:14; ayrıca bkz. Çık.34:15 ve ilgili not. topluluk Eski Antlaşma’da bu sözcüğün İbranice karşılığı yalnızca dinsel bir amaçla bir araya gelen insanları, Yeni Antlaşma’da ise bu sözcüğün Grekçe karşılığı kiliseyi (imanlılar topluluğunu) belirtmektedir.
9:3 Dillerini yay gibi Bkz. Yer.9:5,Yer.9:8; ayrıca bkz. Mez.64:3-4; krş. Yak.3:5-12. Beni tanımıyorlar Bkz. Yer.9:6; Hak.2:10; 1Sa.2:12; Eyü.18:21; Hoş.4:1 ve ilgili not; krş. Hoş.6:3.
9:4 aldatıcı Bkz. Yar.25:26 ve ilgili not.
9:7 arıtıp sınayacağım Bkz. Yer.6:27-30 ve ilgili notlar; Makale: Yargı, s.260; krş. Yşa.48:10.
9:8 Dilleri... aldatıyor Bkz. Yer.9:3 ve ilgili not. esenlik diliyor Ama içinden Bkz. Mez.55:21.
9:9 Bkz. Yer.5:9,Yer.5:29.
9:10 Burada konuşan yine Yeremya’dır (bkz. Yer.4:23-26 ve ilgili notlar). ağlayıp yas tutacağım Bkz. Yer.9:18; ayrıca bkz. Yer.9:1’e ait not. Kimse geçmiyor Bkz. Yer.9:12; Hez.33:28.
9:11 RAB konuşmaktadır. Çakalların barınağı Bkz. Yer.10:22; Yer.49:33;Ağı.5:18; Mal.1:3; krş. Yşa.35:7’nin aksine. Kimsenin yaş ayamayacağı Bkz. Yer.2:15; Yer.4:7 ve ilgili notlar.
9:12 Peygamber, bilgelik edebiyatında görülen üslupla bir dizi soru sorarak Yahudalılar’ın başına gelenlerin nedenini anlamak için Tanrı’nın verdiği vahye ne kadar ihtiyaçları olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.
9:13 Buradan itibaren 19. ayetin sonuna kadar RAB’bin Yeremya’ya yanıtları yer alır. Kendilerine verdiğim yasayı Bkz. Yas.4:8.
9:14 inadını Bkz. Yer.3:17’ye ait not. Baallar’ı Bkz. Yer.2:23 ve ilgili not.
9:15 pelinotu yedirecek, zehirli su içireceğim Bkz. Yer.8:14’e ait not; Yer.23:15.
9:16 dağıtacak Tanrı’nın antlaşmasına uymamanın getirdiği lanetlerden biridir (bkz. Yer.13:24; Yer.18:17; krş. Yer.30:11; Yer.46:28; Yas.28:64). tümünü yok edene Tanrı, günahlı İsrail’i hem sürgün ederek hem de onları öldürerek cezalandıracaktır (bkz. Makale: Yargı, s.260).Ancak EskiAntlaşma’da, Tanrı’nın İsrail’in geri kalanını koruyacağı sıkça vurgulanmaktadır (bkz. Yer.4:27’ye ait not; özellikle bkz. 4 Yer.4:27-28; Makale: Kalıntı, s.948); buna göre burada tasvir edilen cezanın eksiksiz bir şekilde verildiği, ancak her İsrailli’yi kapsamadığı, öyle olsaydı Tanrı’nın halka eskiden beri bildirdiği vaatlerin geçersiz olacağı sonucuna ulaşılır. peşlerine kılıcı salacağım Bkz. Yer.42:16.
9:17 Ağıt yakan kadınları Bkz. Amo.5:16 ve ilgili not.
9:18 ağıt yaksınlar Bkz. Yer.9:10. Gözlerimiz gözyaşı döksün Bkz. Yer.9:1.
9:19 Yıkıma uğradık! Bkz. Yer.4:13,Yer.4:20.
9:20-21 Burada konuşan Yeremya’dır.
9:21 Ölüm Burada kişileştirilir (Hab.2:5’te olduğu gibi). çocuksuz... gençsiz Bkz. Yer.6:11.
9:22 İnsan cesetleri... gübre gibi Bkz. Yer.8:2’ye ait not.
9:24 1Ko.1:31’de bu ayet özetlenir. iyilik Bkz. Yer.2:2 ve ilgili not. Ben RAB Tanrı’nın kendisini ve tasarısını açıklaması, EskiAntlaşma’da İsrail halkıyla (Çık.19:4-6; Yas.4:7-8; Yas.10:11-12; Hoş.6:3) ve YeniAntlaşma’da Mesih imanlıları topluluğuyla (kiliseyle; krş. Yu.1:14-18; Yu.17:3) kurduğu ilişkinin temelidir. anlamakla... tanımakla Bkz. Yer.4:22’ye ait not. bunlardan hoşlanırım Bkz. Mez.11:7; Mez.33:5; Mik.6:8.
9:25-26 Bkz. Rom.2:25-29; ayrıca bkz. Yar.17:10’a ait not.
9:26 zülüflerini ‘Sakallarının uçlarını’ anlamına da gelir. çölde... kesenlere Sonradan Nebukadnessar komutasındaki Babilliler’in saldırısına uğrayan Arap kabileleri (bkz. Yer.25:23; Yer.49:28-33). yürekte sünnetsizdir Bkz. Yer.4:4 ve ilgili not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş