Yeremya 22

22
1RAB bana dedi ki, “Yahuda Kralı'nın sarayına gidip şu haberi bildir: 2‘RAB'bin sözünü dinleyin, ey Davut'un tahtında oturan Yahuda Kralı'yla görevlileri ve bu kapılardan giren halk! 3RAB diyor ki: Adil ve doğru olanı yapın. Soyguna uğrayanı zorbanın elinden kurtarın. Yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmeyin, şiddete başvurmayın. Burada suçsuz kanı dökmeyin. 4Bu buyrukları özenle yerine getirirseniz, Davut'un tahtında oturan krallar savaş arabalarıyla, atlarıyla bu sarayın kapılarından girecekler; görevlileriyle halkları da onları izleyecek. 5Ancak bu buyruklara uymazsanız, diyor RAB, adım üzerine ant içerim ki, bu saray viraneye dönecek.’ ”
6Çünkü Yahuda Kralı'nın sarayı için RAB diyor ki,
“Sen benim için Gilat gibisin,
Lübnan'ın doruğu gibi.
Ama hiç kuşkun olmasın, seni çöle döndürecek,
Kimsenin yaşamadığı kentlere çevireceğim.
7Eli silahlı yok ediciler görevlendireceğim sana karşı.
En iyi sedir ağaçlarını kesecek,
Ateşe atacaklar.
8 “Bu kentten geçen birçok ulus birbirlerine, ‘RAB bu büyük kente neden bunu yaptı?’ diye soracaklar.
9“Yanıt şöyle olacak: ‘Çünkü Tanrıları RAB'bin antlaşmasını bıraktılar, başka ilahlara tapıp kulluk ettiler.’ ”
Kral Şallum'la İlgili Bildiri
10Ölen için ağlamayın, yasa bürünmeyin;
Ancak sürgüne giden için ağlayın acı acı.
Çünkü bir daha dönmeyecek,
Anayurdunu görmeyecek.
11Babası Yoşiya'nın yerine Yahuda Kralı olan ve buradan çıkıp giden Yoşiya oğlu Şallum[a] için RAB diyor ki, “Bir daha dönmeyecek buraya. 12Sürgüne gönderildiği yerde ölecek, bir daha bu ülkeyi görmeyecek.”
Kral Yehoyakim'le İlgili Bildiri
13“Sarayını haksızlıkla,
Yukarı odalarını adaletsizlikle yapan,
Komşusunu parasız çalıştıran,
Ücretini ödemeyen adamın vay başına!
14‘Kendim için yukarı odaları havadar,
Geniş bir saray yapacağım’ diyenin vay başına!
Sarayına büyük pencereler açar,
Sedir ağacıyla kaplar,
Kırmızıya boyar.
15“Bol bol sedir ağacı kullandın diye
Kral mı oldun sanırsın?
Baban doyasıya yiyip içti,
Ama iyi ve doğru olanı yaptı;
Onun için de işleri iyi gitti.
16Ezilenin, yoksulun davasını savundu,
Onun için de işleri iyi gitti.
Beni tanımak bu değil midir?” diyor RAB.
17“Seninse gözlerin de yüreğin de yalnız kazanca,
Suçsuz kanı dökmeye,
Baskı, zorbalık yapmaya yönelik.”
18 Bu yüzden RAB Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim için diyor ki,
“Onun için kimse, ‘Ah kardeşim!
Vah kızkardeşim!’ diye dövünmeyecek.
Onun için kimse, ‘Ah efendim!
Vah onun görkemi!’ diye dövünmeyecek.
19Sürüklenip Yeruşalim kapılarından dışarı atılacak,
Eşek gömülür gibi gömülecek o.”
Yeruşalim'le İlgili Bildiri
20“Lübnan'a git, feryat et,
Sesin Başan'dan duyulsun,
Haykır Avarim'den,
Çünkü bütün oynaşların ezildi.
21Kendini güvenlikte sandığında seni uyardım.
Ama, ‘Dinlemem’ dedin.
Gençliğinden bu yana böyleydi tutumun,
Sözümü hiç dinlemedin.
22Rüzgar bütün çobanlarını alıp götürecek,
Oynaşların sürgüne gidecek.
İşte o zaman yaptığın kötülükler yüzünden
Utanacak, aşağılanacaksın.
23Ey sen, Lübnan'da[b] yaşayan,
Yuvasını sedir ağacından kuran adam!
Sana doğuran kadın gibi acılar, sancılar geldiğinde,
Nasıl da inleyeceksin[c]!”
Kral Yehoyakin'le İlgili Bildiri
24 “Varlığım hakkı için derim ki” diyor RAB, “Ey Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin, sağ elimdeki mühür yüzüğü olsan bile, çıkarıp atardım seni. 25Seni can düşmanlarının, korktuğun kişilerin, Babil Kralı Nebukadnessar'la Kildaniler'in eline teslim edeceğim. 26Seni de seni doğuran anneni de doğmadığınız bir ülkeye atacağım; orada öleceksiniz. 27Dönmeye can attığınız ülkeye bir daha dönemeyeceksiniz.”
28Bu mu Yehoyakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek,
Kimsenin istemediği kap?
Neden kendisi de çocukları da
Bilmedikleri bir ülkeye atıldılar?
29Ülke, ey ülke,
RAB'bin sözünü dinle, ey ülke!
30RAB diyor ki,
“Bu adamı çocuksuz,
Ömrünce başarısız biri olarak yazın.
Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak,
Soyundan gelen hiç kimse
Davut'un tahtında oturamayacak,
Yahuda'da bir daha krallık etmeyecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1-24:10 1-20. bölümler boyunca olaylar çoğunlukla tarihsel sırayla aktarılmıştır. Buna karşın 21-52. bölümler arasındaki metin, tarihsel sıralamaya göre değil, konulara göre düzenlenmiştir (bkz. Yer.24:1; Yer.25:1; Yer.26:1; Yer.27:1; Yer.29:2; Yer.32:1; Yer.35:1; Yer.36:1; Yer.37:1; Yer.45:1; Yer.49:34; Yer.51:59; Yer.52:4). Peygamber Yeremya, 21-24. bölümlerde Yahuda krallarına (Yer.21:1-23:7), sahte peygamberlere (Yer.23:8-40) ve günahlı halka (24. bölüm) suçlarını bildirir.
21:1-23:7 Halkın ekonomik, sosyal ve ruhsal sıkıntılarının başlıca sorumlusu olan Yahuda kralları, Yeremya’nın suçlarını bildirdiği ilk gruptur. Metnin geçtiği tarih, yaklaşık İÖ 589-588 olup Yeruşalim’in kuşatma altında olduğu bir dönemdir (bkz. Yer.21:1-2). Yeremya’nın peygamberlik sözlerinin doğru olduğunu artık herkes görmüştür; ancak bildirisi hâlâ cezalandırma uyarılarıyla doludur.
22:1 Yahuda Kralı’nın Muhtemelen Sidkiya’dır (bkz. Yer.21:3,Yer.21:7). Sidkiya’dan önceki krallardan bölümün ilerleyen kısımlarında sırayla söz edilir (Yoşiya, Yer.22:10-11,Yer.22:15-16; Yehoahaz veya Şallum, Yer.22:10-12; Yehoyakim, Yer.22:13-15,Yer.22:17-19; Yehoyakin, Yer.22:24-30).
22:2 Davut’un tahtında Bkz. 2Sa.7:11-16 ve ilgili notlar; Mez.89.
22:3 Bkz. Yer.21:12’ye ait not; krş. Yşa.11:3-5; Hez.22 :6-7.
22:4 Bkz. Yer.17:25 ve ilgili not.
22:5 Bkz. Yer.17:27 ve ilgili not. adım üzerine ant içerim Hem dünyanın hem de İsrail’in yaratıcısı olan RAB’bin sözüne tanık veya kefil olarak gösterebileceği kendinden daha yüce biri yoktur (bkz. Yar.22:16; Yşa.45:23 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yer.49:13; Yer.51:14; krş. Yer.44:26; İbr.6:13-18’e ait notlar). viraneye dönecek Bu sözün yerine geldiği Yer.52:13’te görülür.
22:6 Gilat... Lübnan’ın Verimli toprakları ve ormanlarıyla ünlüydü. Kraliyet sarayı için gerekli sedir ağaçları özellikle Lübnan’dan getirilirdi (bkz. Yer.21:14’e ait not; ayrıca bkz. 1Kr.5:6,1Kr.5:8-10; 1Kr.7:2-3; 1Kr.10:27).
22:7 yok ediciler Babilliler (bkz. Yer.4:7’ye ait not; ayrıca bkz. Yer.12:12). sedir ağaçlarını kesecek Krş. Mez.74:3-6.
22:8-9 Bkz. Yas.29:24-26. RAB, kutsal olan İsrail halkı aracılığı yla kendini putperest uluslara tanıtmayı amaçlamıştı; ancak İsrail halkı RAB’bin antlaşmasına uymayıp lanet altında kaldığı için öbür uluslar, sadece kutsal RAB’bin halkını cezalandırmasına tanıklık edebilmişlerdir.
22:10 Ölen için ağlamayın İÖ 609’da Megiddo’da öldürülen Kral Yoşiya kastediliyor. Ölümünün ardından uzun süre yas tutulmuştu (bkz. 2Ta.35:20-27). sürgüne giden Kral Yehoahaz (İÖ 609’da; bkz. 2Kr.23:34).
22:11 Şallum Kral Yoşiya’nın dördüncü oğlu (bkz. 1Ta.3:15). Yehoahaz, Şallum’un, tahta çıktıktan sonra aldığı addı. Yoşiya’nın ölümünün ardından, kendisinden büyük kardeşleri olmasına rağmen tahta Şallum geçmişti.
22:12 Sürgüne gönderildiği yerde Mısır’da (bkz. Yer.22:10’a ait not).
22:13-19 Yehoahaz’ın ardından tahta çıkan ağabeyi Yehoyakim’e yönelik sert bir suçlama. Yer.22:15-16’da tezat olarak iyi kral Yoşiya’dan söz edilir.
22:13-15 Yehoyakim’in yürüttüğü bu yapılaşma, ulusun tehdit altında olduğu böyle bir dönemde uygunsuz olduğu kadar ahlâksızcaydı.
22:13 haksızlıkla... adaletsizlik Krş. Yer.21:12 ile Yer.22:3. Komşusunuparasız çalıştıran Kutsal Yasa’ya aykırıdır (bkz. Lev.19:13; Yas.24:14-15). Yehoyakim’in çalışanlara para ödememesinin nedeni, krallığının ilk dönemlerinde Yahuda’nın Mısır’a ağır bir haraç ödemesi yükümlülüğü altında olmasına bağlanabilir (bkz. 2Kr.23:35).
22:14 sedir ağacıyla kaplar Bkz. Hag.1:4 ve ilgili not. O dönemde oldukça pahalı olan sedir kaplamanın sarayda kullanılması, kralın, halkın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya duyarsızlığını gösterir.
22:15 Baban Yoşiya (bkz. Yer.22:11’e ait not). iyi ve doğru olanı yaptı Atası Davut gibi (bkz. 2Sa.8:15; Mez.119:121’e ait not; krş. Yer.22:13).
22:16 Ezilenin, yoksulun Bkz. Yer.20:13’e ait not. Beni tanımak Tanrı’yla yakın ve etkin bir ilişkiye sahip olan kişi, Tanrı’nın karakterini yansıtarak muhtaçlara yardım etmelidir (bkz. Yas.10:12-13; Hoş.6:6; Mik.6:8; Yak.1:27).
22:17 kazanç... suçsuz kanı dökmeye... zorbalık Bkz. Yer.6:6,Yer.6:13; Yer.26:20-23.
22:18 Krş. 2Ta.35:24-25. Ah, kardeşim! Bkz. 1Kr.13:30.
22:19 Eşek gömülür gibi Hayvanlar gömülmediğine göre, burada ‘gömülmemek’ anlamına gelir (bkz. Yer.36:27-32; 2Kr.24:6). Yehoyakim’in savaş sırasında öldüğü tahmin edilmektedir. İS birinci yüzyıl Yahudi tarihçisi Josefus’a göre, Yehoyakim’in cesedi Nebukadnessar tarafından Yeruşalim surlarının dibinde bırakıldı (Josefus’un Yahudiler’in Tarihi kitabı, 10.6.3).
22:20 Lübnan’a... Başan’dan... Avarim’den Dağlık bölgeler (bkz. Yer.22:6; Hak.3:3; Mez.68:15; Say.27:12; Say.33:47-48; Yas.32:49); ilk ikisi kuzeyde ve üçüncüsü güneyde olup bütün İsrailliler’e uğrayacakları yargıyı duyurabilmek için uygun yüksekliklerdir. oynaşların Burada Yahuda’nın önceki müttefikleri Mısır,Asur (bkz. Yer.2:36), Edom, Moav,Ammon ve Fenike’ye (bkz. Yer.27:3) gönderme yapılır; bu ülkelerin tümü Babil tarafından fethedilecektir (bkz. Yer.27:6-7; Yer.28:14).
22:21 Dinlemem... dinlemedin Bkz. Yer.7:22-26; Yer.11:7-8. Gençliğinden İsrail halkının Mısır’da geçen yılları kastediliyor (bkz. Yer.2:2 ve ilgili not).
22:22 Bu sözler ilk kez İÖ 597’de gerçekleşecekti (bkz. 2Kr.24:1 2-16). Rüzgar... alıp götürecek Bkz. Yer.4:11-14; Yer.13:24. çobanlarını Bkz. Yer.12:8 ve ilgili not; Yer.10:21; Yer.23:1-4.
22:23 Lübnan’da Yeruşalim’deki Lübnan Sarayı’ndan söz edildiği düşünülmektedir (bkz. 1Kr.7:2). sedir ağacından Bkz. Yer.21:14 ve ilgili not. inleyeceksin Septuaginta’da, Peşitta’da ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “acınacaksın” diye geçer.
22:24-30 Yer.24:1 ve Yer.29:2’de Kral Yehoyakin’le ilgili bu önbildirinin gerçekleştiği belirtilir. Babası Yehoyakim’in ölümünün ardından İÖ 597’in başlarında yalnızca üç ay krallık yapacaktır.
22:24 mühür yüzüğü olsan bile Bkz. Hag.2:23 ve ilgili not. Tanrı onun önderliğini kabul etmemektedir.
22:25-26 eline teslim edeceğim Yehoyakin, İÖ 597’den, serbest bırakılıp sarayda özgürce yaşamasına izin verileceği İÖ 561 yılına kadar Babil’de tutsak olarak tutulacaktı (bkz. 2Kr.25:27-30; Yer.52:31-34). seni doğuran anneni Nehuşta’yı (bkz. Yer.13:18’e ait not; 2Kr.24:8).
22:28 kırık çömlek... atıldılar Kral Yehoyakin ve çocukları da, Yahuda halkı gibi (bkz. Yer.19:10-11), Tanrı’nın yargısı altındaydı. kendisi de çocukları da Sürgüne gönderildiği zaman henüz on sekiz yaşında olmasına karşın (bkz. 2Kr.24:8), Yehoyakin’in çok sayıda karısı (bkz. 2Kr.24:15-16) ve bu nedenle muhtemelen çok sayıda çocuğu vardı.
22:30 Yehoyakin’in torunu olan Zerubbabil (1Ta.3:17-19; Mat.1:12) kral değil, Yahuda valisi oldu (bkz. Hag.1:1). Yehoyakin sürgün edildikten sonra kukla kral olarak tahta oturtulan Sidkiya, Yehoyakin’in değil, Yoşiya’nın oğluydu (bkz. Yer.37:1). Sidkiya’dan sonra ölen Yehoyakin, Davut soyundan olan son kraldı (bkz. Mesih, Davut soyundandır, Yer.23:5 ve ilgili not).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş