Hagay 1:1

1
Tapınağı Yeniden Kurmak için Çağrı
1 Kral Darius'un krallığının ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla Şealtiel'in torunu Yahuda Valisi Zerubbabil ve Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'ya seslendi:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Kral Darius’un Darius Hystaspes, Pers İmparatorluğu’nu İÖ 522-486 yıllarında yönetmiştir. ikinci yılında, altıncı ayın birinci günü İÖ 29 Ağustos 520. Şealtiel’in torunu Bkz. 1Ta.3:17-19; 1Ta.3:19’a ait not. Yahuda Valisi... Başkâhin İsrail ulusunun yönetim düzeni sürgünden sonra yeniden oluşturulmuştu. Zerubbabil Şeşbassar adıyla da bilinir (bkz. Ezr.1:7-8’ e ait not). Yehosadak Nebukadnessar tarafından tutsak alınmıştı (1Ta.6:15). Yeşu’ya Bkz. Ezr.2:2’ye ait not. Ezr.1:12,Ezr.1:14 ve Ezr.2:2,Ezr.2:4 ayetlerinde Zerubbabil ile birlikte adı geçer. seslendi Bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not.

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş