Yeremya 44

44
Yeremya Mısır'daki Yahudiler'i Uyarıyor
1Mısır'ın Migdol, Tahpanhes, Nof[a] kentlerinde ve Patros bölgesinde yaşayan Yahudiler'e ilişkin RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2-3“İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Yeruşalim ve Yahuda kentlerine getirdiğim bütün felaketleri gördünüz. İşte yaptıkları kötülük yüzünden kentler bugün yıkık; içlerinde oturan yok. Sizin de kendilerinin ve atalarının da önceden tanımadığınız başka ilahlara buhur yakıp taparak beni öfkelendirdiler. 4Peygamber kullarımı defalarca gönderip, ‘Nefret ettiğim bu iğrençlikleri yapmayın!’ diyerek onları uyardım. 5Ama dinlemediler, kulak asmadılar. Kötülüklerinden dönmediler, başka ilahlara buhur yakmaktan vazgeçmediler. 6Bu yüzden kızgın öfkemi döktüm; Yahuda kentlerine, Yeruşalim sokaklarına karşı öfkem giderek şiddetlendi. Onlar bugün olduğu gibi yıkık ve ıssız bırakıldı.
7“İsrail'in Tanrısı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı şöyle diyor: Neden bu büyük felaketi başınıza getiriyorsunuz? Kadın erkek, çoluk çocuk Yahuda halkından kesilip atılacak, sizden sağ kalan olmayacak. 8Yerleşmek üzere geldiğiniz Mısır'da ellerinizin yaptıklarıyla, başka ilahlara buhur yakmakla beni öfkelendiriyorsunuz. Başınıza felaket getiriyorsunuz. Dünyadaki uluslarca aşağılanacak, yerileceksiniz. 9Yahuda'da, Yeruşalim sokaklarında atalarınızın, Yahuda krallarıyla karılarının, kendinizin, karılarınızın yaptığı kötülükleri unuttunuz mu? 10Bugüne dek pişmanlık duymadılar, benden korkmadılar. Size ve atalarınıza verdiğim yasa ve kurallar uyarınca yaşamadılar.
11“Bu yüzden İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: Başınıza yıkım getirmeye, bütün Yahuda halkını yok etmeye kararlıyım. 12Yerleşmek üzere Mısır'a gelmeye kararlı olan Yahuda'nın sağ kalanlarını ele alacağım. Hepsi Mısır'da yok olacak; kılıçtan geçirilecek ya da kıtlıktan ölecek. Küçük büyük hepsi kılıçtan, kıtlıktan ölecek. Lanetlenecek, dehşet konusu olacak, aşağılanacak, yerilecekler. 13Yeruşalim'i cezalandırdığım gibi, Mısır'da yaşayanları da kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım. 14Yerleşmek için Mısır'a gelen Yahuda halkının sağ kalanlarından hiçbiri kurtulmayacak, hiç kimse sağ kalıp Yahuda'ya dönmeyecek. Yerleşmek üzere oraya dönmek isteseler de, kaçıp kurtulan birkaç kişi dışında dönen olmayacak.”
15Karılarının başka ilahlara buhur yaktığını bilen erkekler, orada duran kadınlar, Mısır'ın Patros bölgesinde yaşayan bütün halk –ki büyük bir topluluktu– Yeremya'ya şu karşılığı verdi: 16“RAB'bin adıyla bize söylediklerini dinlemeyeceğiz! 17Tersine, yapacağımızı söylediğimiz her şeyi kesinlikle yapacağız: Gök Kraliçesi'ne[b] buhur yakacak, atalarımızın, krallarımızın, önderlerimizin ve kendimizin Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında yaptığımız gibi ona dökmelik sunular dökeceğiz. O zamanlar bol yiyeceğimiz vardı, her işimiz yolundaydı, sıkıntı çekmiyorduk. 18Oysa Gök Kraliçesi'ne buhur yakmayı, dökmelik sunular dökmeyi bıraktığımız günden bu yana her yönden yokluk çekiyoruz; kılıçtan, kıtlıktan yok oluyoruz.”
19Kadınlar, “Evet, Gök Kraliçesi'ne buhur yakıp dökmelik sunular dökeceğiz! Ona benzer pideler pişirip kendisine dökmelik sunular döktüğümüzü kocalarımız bilmiyor muydu sanki?” diye eklediler.
20Bunun üzerine Yeremya ona karşılık veren kadın erkek bütün halka şöyle dedi: 21“Sizin, atalarınızın, krallarınızın, önderlerinizin, ülke halkının Yahuda kentlerinde, Yeruşalim sokaklarında yaktığınız buhuru RAB unuttu mu? Haberi yok muydu? 22RAB yaptığınız kötülüklere, iğrençliklere artık dayanamadığı için, bugün olduğu gibi ülkeniz aşağılanıp yerildi, kimsenin yaşamadığı dehşet verici bir viranelik oldu. 23Siz başka ilahlara buhur yaktınız, RAB'be karşı günah işlediniz; O'nun sözünü dinlemediniz, yasasına, kurallarına, antlaşma koşullarına uymadınız. Bu yüzden bugün olduğu gibi başınıza felaket geldi.”
24Yeremya bütün halka, özellikle de kadınlara, “RAB'bin sözüne kulak verin, ey Mısır'da yaşayan Yahudalılar” dedi, 25“İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Gök Kraliçesi'ne buhur yakacağız, dökmelik sunular dökeceğiz, adaklarımızı kesinlikle yerine getireceğiz’ diyerek siz de karılarınız da verdiğiniz sözü yerine getirdiniz.
“Öyleyse verdiğiniz sözü tutun! Adadığınız adakları tümüyle yerine getirin! 26Mısır'da yaşayan Yahudiler, RAB'bin sözünü dinleyin! ‘Büyük adım üzerine ant içiyorum ki’ diyor RAB, ‘Mısır'da yaşayan Yahudiler'den hiçbiri bundan böyle adımı ağzına alıp Egemen RAB'bin varlığı hakkı için diye ant içmeyecek. 27Çünkü onların yararını değil, zararını gözlüyorum; Mısır'da yaşayan Yahudiler yok olana dek kılıçtan, kıtlıktan ölecek. 28Kılıçtan kurtulup da Mısır'dan Yahuda'ya dönenlerin sayısı pek az olacak. Mısır'a yerleşmeye gelen Yahuda halkından sağ kalanlar o zaman kimin sözünün yerine geldiğini anlayacak: Benim sözümün mü, yoksa onlarınkinin mi?
29“ ‘Başınıza yıkım getireceğim; sözümün yerine geleceğini bilesiniz diye’ diyor RAB, ‘Sizi burada cezalandıracağıma ilişkin belirti şu olacak.’ 30 RAB diyor ki, ‘Yahuda Kralı Sidkiya'yı can düşmanı Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline nasıl teslim ettimse, Mısır Firavunu Hofra'yı da can düşmanlarının eline öyle teslim edeceğim.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
40:1-44:30 Yeruşalim’in düşüşünün yarattığı sonuçlar hakkında canlı bir anlatım. Bu bölümler tarihsel olarak kitabın en ileri tarihe ait bölümleridir (Yer.52:31-34’de anlatılanlar daha sonraki bir tarihte geçse de kitabın kendisine dâhil olmayıp kitabın ekinin bir parçasıdır).
44:1-30 Yeremya’nın yazılı peygamberlik sözlerinin sonuncusu (bkz. Yer.40:1-44:30’a ait not).
44:1 Mısır’ın... yaşayan Yahudiler’e Mısır’a sürgün edilen (bkz. örn. 2Kr.23:34) veya 2Kr.43:5-7’de söz edilen Yahudiler. 2Kr.44:15’te büyük topluluktan söz edildiğine göre, 43 ile 44. bölümler arasında belli bir süre geçmiş olmalıdır. Migdol, Tahpanhes, Nof kentlerinde Bu kentler Mısır’ın kuzeyindeydi (bkz. Tahpanhes, Yer.43:7 ve ilgili not; Yer.46:14,Yer.46:19’a ait not). Patros bölgesinde Mısır’ın güneyinde (bkz. Yer.44:15).
44:2-6 Yeruşalim’in düşüşüne yol açan günahın ve dikkate alınmayan uyarıların tekrarı (bkz. örn. Yer.7:20; Yer.11:17; Yer.19:4; Yer.42:18).
44:7-10 Anlaşılan, İsrailliler putperestlik etmeye devam etmekteydiler (krş. Yer.24:9; Yer.25:18).
44:9 karılarının... karılarınızın yaptığınız kötülükleri Kadınlar, kocalarıyla birlikte gök kraliçesine (tanrıça İştar’a) tapınıyordu (bkz. Yer.44:15,Yer.44:19).
44:10 Krş. örn. Yer.26:2-6.
44:11-14 Yargı ve ceza artık kaçınılmazdır.
44:15 Karılarının... kadınlar Bkz. Yer.44:19. Patros Bkz. Yer.44:1 ve ilgili not.
44:15-19 Putperestlik yapan Yahudiler’e göre, Yahuda ve Yeruşalim’in başına gelen felaketlere, Yoşiya’nın getirdiği yenilikler (İÖ 621’de başladı; bkz. 2Kr.23:4-20) yol açmıştır. Tövbe etmek istemeyen bu Yahudiler yaşadıkları felaketlerin nedenini, gök kraliçesine (İştar’a) yeteri kadar tapınmamış olmalarına bağlamışlardır (ancak bkz. Yer.7:18; Yer.44:21-22).
44:17 O zamanlar... her işimiz yolundaydı Kötü kral Manaşş e’nin uzun süren krallığı sırasında Yahuda göreceli olarak bolluk içinde yaşamıştı.
44:19 Kadınlar İş tar (gök kraliçesi) Babilliler’in verimlilik tanrıçası olduğundan, tapınma törenlerinde kadınların önemli bir yeri vardı. Ona benzer pideler pişirip Bkz. Yer.7:18. kocalarımız bilmiyor muydu sanki? Evli bir kadının verdiği bir adağın (bkz. Yer.44:25) geçerli olabilmesi için kocası tarafından onaylanması gerekiyordu (bkz. Say.30 :10-15).
44:26 Büyük adım üzerine ant içiyorum Bkz. Yer.22:5’e ait not.
44:27 gözlüyorum Bkz. Yer.1:12’ye ait not; ayrıca bkz. Yer.31:28.
44:28 pek az Bkz. Yer.44:14.
44:30 Sidkiya’yı... Nebukadnessar’ın eline nasıl teslim ettimse Bkz. Yer.39:5-7. Hofra’yı da İÖ 589-570 arasında Mısır’ı yöneten Hofra (bkz. Yer.37:5 ve ilgili not), Mısır’da yaşanan bir iktidar mücadelesi sırasında rakipleri tarafından öldürülecektir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş