Yeremya 14

14
Kuraklık ve Kılıç
1RAB kuraklığa ilişkin Yeremya'ya şöyle seslendi:
2“Yahuda yas tutuyor,
Kentleri bitkin;
Halkı karalar giymiş, yerlere oturmuş,
Yeruşalim'in haykırışı yükseliyor.
3Soylular uşaklarını suya gönderiyorlar.
Sarnıçlara gidiyor, ama su bulamıyor,
Kapları boş dönüyorlar.
Aşağılanmış, utanç içinde,
Başlarını örtüyorlar.
4Ülke yağmursuz, toprak çatlamış,
Irgatlar utanç içinde başlarını örtüyorlar.
5Kırdaki geyik bile
Yeni doğmuş yavrusunu bırakıyor,
Çünkü ot yok.
6Yaban eşekleri çıplak tepelerde durmuş,
Çakal gibi soluyorlar;
Gözlerinin feri sönmüş,
Çünkü otlak yok.”
7Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de,
Adın uğruna bir şeyler yap, ya RAB!
Pek çok döneklik ettik,
Sana karşı günah işledik.
8Ey İsrail'in Umudu,
Sıkıntı anlarındaki Kurtarıcısı!
Neden ülkede bir yabancı,
Ancak bir gece konaklayan yolcu gibisin?
9Neden şaşırmış biri gibi,
Kurtarmaya gücü yetmeyen savaşçı gibisin?
Aramızdasın sen, ya RAB,
Seniniz, bırakma bizi!
10 Bu halk için RAB diyor ki,
“Gezip tozmayı pek sever,
Ayaklarını dolaşmaktan esirgemezler.
Bu yüzden RAB onlardan hoşnut değil,
Şimdi anımsayacak suçlarını,
Günahları için onları cezalandıracak.”
11Sonra RAB bana, “Bu halkın iyiliği için yalvarma” dedi, 12“Oruç tutsalar bile feryatlarına kulak vermeyeceğim. Yakmalık sunu, tahıl sunusu sunsalar bile kabul etmeyeceğim. Tersine, kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok edeceğim onları.”
13Bunun üzerine, “Ah, Egemen RAB, peygamberler bu halka, ‘Kılıç yüzü görmeyecek, kıtlık çekmeyeceksiniz; burada size kalıcı esenlik sağlayacağım’ diyorlar” dedim.
14RAB, “Peygamberler benim adımla yalan peygamberlik ediyorlar” dedi, “Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurma görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar. 15Adımla konuşan peygamberler için ben RAB diyorum ki, onları göndermediğim halde, ‘Bu ülkede kılıç da kıtlık da olmayacak’ diyorlar. Ama kendileri de kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar. 16Peygamberlik ettikleri halk da kıtlık ve kılıç yüzünden Yeruşalim sokaklarına atılacak. Onları da karılarını, oğullarını, kızlarını da gömecek kimse olmayacak. Yaptıkları kötülüğü kendi başlarına getireceğim.
17“Onlara de ki,
“ ‘Gözlerim gece gündüz
Durmadan gözyaşı döksün,
Çünkü erden kızım, halkım
Ağır bir yara aldı,
Ezici bir darbe yedi.
18Kıra çıksam, kılıçtan geçirilenleri,
Kente girsem, kıtlıktan kırılanları görüyorum.
Olup bitenden habersiz peygamberlerle kâhinlerse
Ülkeyi dolaşıp duruyorlar.’ ”
19Yahuda'yı büsbütün mü reddettin?
Siyon'dan tiksiniyor musun?
Neden şifa bulmayacak kadar yaraladın bizi?
Esenlik bekledik, iyilik gelmedi.
Şifa umduk, yılgınlık bulduk.
20Yaptığımız kötülükleri,
Atalarımızın suçlarını biliyoruz, ya RAB;
Gerçekten sana karşı günah işledik.
21Adın uğruna bizi küçümseme,
Görkemli tahtının hor görülmesine izin verme.
Bizimle yaptığın antlaşmayı anımsa,
Bozma onu.
22Ulusların değersiz putlarından herhangi biri
Yağmur yağdırabilir mi?
Gökler kendiliğinden
Sağanak yağdırabilir mi?
Bunu yalnız sen yapabilirsin,
Ya RAB Tanrımız.
Umudumuz sende,
Çünkü bütün bunları yapan sensin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1-15:9 Kuraklığın canlı tasvirinin ardından (Yer.14:2-6), sırasıyla Yeremya dua eder (Yer.14:7-9,Yer.14:13,Yer.14:19-22) ve Tanrı yanıt verir (Yer.14:10-12,Yer.14:14-18; Yer.15:1-9).
14:1 kuraklığa Çekilen acılar daha da artmıştır, çünkü topraklar işgal edilmiştir (bkz. Yer.14:18). Kuraklık, antlaşmaya uymamanın getirdiği lanetlerden biridir (bkz. Lev.26:19-20; Yas.28:22-24).
14:3 Bkz. Yer.14:4; 2Sa.15:30; krş. 2Sa.19:4.
14:4 Ülke yağmursuz Bkz. 1Kr.17:7.
14:6 Gözlerinin feri sönmüş Bkz. Mez.6:7 ve ilgili not.
14:7 Adın uğruna Bkz. Yer.14:21; Yşu.7:9; Yşa.48:9-11; krş. Hezekiel: Giriş. döneklik Bkz. Yer.2:19; Yer.3:22; Yer.5:6.
14:8 Ey İsrail’in Umudu Bkz. Yer.14:22; Yer.17:13; Yer.50:7.
14:10-12 RAB, Yeremya’nın yakarışına yanıt verir.
14:10-11 Bu halk Tanrı onları artık kendi halkı olarak tanımaz (bkz. Yşa.6:9-10; Yşa.8:6,Yşa.8:11-12 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Çık.17:4’e ait not).
14:10 dolaşmaktan Sahte ilahların peşinde (bkz. Yer.2:23). RAB...Günahları Hoş.8:13’ten alıntılanmıştır (krş. Hoş.9:9).
14:11 yalvarma Bkz. Yer.7:16’ya ait not; krş. 1Sa.7:8; 1Sa.12:19.
14:12 kabul etmeyeceğim Bkz. Yer.14:10; Yer.6:20’ye ait not. kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Tanrı’nın antlaşmasına uymamanın getirdiği lanetler (bkz. Lev.26:25-26). Yeremya Kitabı’nda bu üç lanetten sıkça söz edilir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Hez.5:16-17 ve ilgili not).
14:13 Kılıç yüzü görmeyecek, kıtlık çekmeyeceksiniz Bkz. Yer.5:12. kalıcı esenlik Krş. Yar.3:4; bkz. Yer.6:14; Yer.8:11.
14:14 benim adımla Bkz. Yas.18:20,Yas.18:22. akıllarından geçen hayallerden Bkz. Yer.23:26.
14:15 kendileri... yok olacak Bkz. Yer.28:15-17; Yas.18:20.
14:16 karılarını, oğullarını, kızlarını Hepsi ölecektir, çünkü sahte ilahlara tapınmışlardır (bkz. Yer.7:18’e ait not). gömecekkimse olmayacak Bkz. Yer.7:33’e ait not.
14:17 Gözlerim... gözyaşı döksün Bkz. Yer.9:18; Yer.13:17. erden kızım, halkım Bkz. 2Kr.19:21’e ait not.
14:19-22 Peygamber halk adına yalvarmaktadır (krş. Yer.8:14-16; Yer.10:23-25).
14:20 Atalarımızın suçlarını Bkz. Yer.2:5-6; Yer.7:25-26. günah işledik Samimi bir itiraf, yenilenmenin önkoşuludur (bkz. Yas.30:2-3; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
14:21 Adın uğruna Bkz. Hez.20:9 ve ilgili not. Görkemli tahtının Yeruşalim’deki tapınak ve içindeki Antlaşma Sandığı (bkz. Yer.17:12; 2Kr.19:14-15; Mez.99:1-2). antlaşmayı anımsa, Bozma onu Yeremya, Tanrı’nın Lev.26:44-45’te verdiği vaadi anımsatır.
14:22 Bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:21-22. değersiz putlarından Bkz. Yer.2:5’e ait not. yalnız sen Bkz. Yer.14:1. Umudumuz sende Bkz. Yer.14:8’e ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş