Yeremya 14:19-22

19Yahuda'yı büsbütün mü reddettin?
Siyon'dan tiksiniyor musun?
Neden şifa bulmayacak kadar yaraladın bizi?
Esenlik bekledik, iyilik gelmedi.
Şifa umduk, yılgınlık bulduk.
20Yaptığımız kötülükleri,
Atalarımızın suçlarını biliyoruz, ya RAB;
Gerçekten sana karşı günah işledik.
21Adın uğruna bizi küçümseme,
Görkemli tahtının hor görülmesine izin verme.
Bizimle yaptığın antlaşmayı anımsa,
Bozma onu.
22Ulusların değersiz putlarından herhangi biri
Yağmur yağdırabilir mi?
Gökler kendiliğinden
Sağanak yağdırabilir mi?
Bunu yalnız sen yapabilirsin,
Ya RAB Tanrımız.
Umudumuz sende,
Çünkü bütün bunları yapan sensin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1-15:9 Kuraklığın canlı tasvirinin ardından (Yer.14:2-6), sırasıyla Yeremya dua eder (Yer.14:7-9,Yer.14:13,Yer.14:19-22) ve Tanrı yanıt verir (Yer.14:10-12,Yer.14:14-18; Yer.15:1-9).
14:19-22 Peygamber halk adına yalvarmaktadır (krş. Yer.8:14-16; Yer.10:23-25).
14:20 Atalarımızın suçlarını Bkz. Yer.2:5-6; Yer.7:25-26. günah işledik Samimi bir itiraf, yenilenmenin önkoşuludur (bkz. Yas.30:2-3; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
14:21 Adın uğruna Bkz. Hez.20:9 ve ilgili not. Görkemli tahtının Yeruşalim’deki tapınak ve içindeki Antlaşma Sandığı (bkz. Yer.17:12; 2Kr.19:14-15; Mez.99:1-2). antlaşmayı anımsa, Bozma onu Yeremya, Tanrı’nın Lev.26:44-45’te verdiği vaadi anımsatır.
14:22 Bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:21-22. değersiz putlarından Bkz. Yer.2:5’e ait not. yalnız sen Bkz. Yer.14:1. Umudumuz sende Bkz. Yer.14:8’e ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş