Yeremya 6

6
Yeruşalim Kuşatma Altında
1“Güvenliğiniz için kaçın, ey Benyamin halkı!
Yeruşalim'den kaçın!
Tekoa'da boru çalın!
Beythakkerem'e bir işaret koyun.
Çünkü kuzeyden bir felaket,
Büyük bir yıkım gelecek gibi görünüyor.
2Siyon kızını, o güzel, narin kızı yok edeceğim.
3Çobanlar sürüleriyle ona geliyor,
Çevresinde çadırlarını kuracaklar.
Herkes kendi sürüsünü otlatacak.”
4“Yeruşalim'e karşı savaş hazırlığı yapın!
Kalkın, öğleyin saldırıya geçelim!
Vay halimize, gün kararıyor!
Akşamın gölgeleri gitgide uzuyor.
5Haydi, gece saldırıya geçelim,
Kentin kalelerini yerle bir edelim.”
6Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Ağaçları kesin,
Yeruşalim'e karşı kuşatma rampaları yapın.
Bu kent cezalandırılmalı,
İçinde zorbalıktan başka bir şey yok.
7Kuyu suyunu nasıl taze tutuyorsa,
Yeruşalim de kötülüğünü öyle taze tutuyor.
Şiddet ve yıkım yankılanıyor orada,
Karşımda hep hastalık ve yaralar var.
8Uyarılara kulak ver, ey Yeruşalim!
Yoksa seni bırakacağım,
Seni bir viraneye,
Oturulmaz bir ülkeye çevireceğim.”
9Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Asmadan nasıl üzüm toplanırsa,
İsrail halkından geride kalanları da öyle toplayacaklar.
Üzüm toplayan biri gibi
Elini yine asma dallarına uzat.”
10İşitsinler diye kiminle konuşayım,
Kimi uyarayım?
Kulakları tıkalı[a], işitemiyorlar.
RAB'bin sözünü aşağılıyor,
Ondan hoşlanmıyorlar.
11Bu yüzden RAB'bin öfkesiyle doluyum,
Kendimi tutmaktan yoruldum.
“Sokaktaki çocukların,
Toplanan gençlerin üzerine boşalt öfkeni.
Nasıl olsa karı da koca da,
Yaşlı da yıllarca yaşamış olan da kurtulamayacak.
12 Evleri, tarlaları, karıları
Başkalarına verilecek,
Çünkü ülkede yaşayanlara karşı
Elimi kaldıracağım” diyor RAB.
13“Küçük büyük herkes kazanç peşinde,
Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.
14 Esenlik yokken,
‘Esenlik, esenlik’ diyerek
Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.
15Yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı?
Hayır, ne utanması?
Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar.
Bu yüzden onlar da düşenlerin arasında yer alacak,
Onları cezalandırdığımda sendeleyip düşecekler” diyor RAB.
16 RAB diyor ki,
“Yol kavşaklarında durup bakın,
Eski yolları sorun,
İyi yol nerede, öğrenin,
O yolda yürüyün,
Canlarınız rahata kavuşur.
Ama onlar, ‘O yolda yürümeyiz’ dediler.
17Size bekçiler atayıp,
‘Boru sesini dinleyin’ dedim,
Ama onlar, ‘Dinlemeyiz’ dediler.
18Bundan ötürü, ey uluslar,
Başlarına neler geleceğini işitin!
Sen de anla, ey topluluk!
19Dinle, ey yeryüzü!
Bu halkın üzerine felaket,
Kendi kurduğu düzenin sonucunu getirmek üzereyim.
Çünkü sözlerime kulak asmadılar,
Kutsal Yasam'ı reddettiler.
20Neden bana Saba'dan günnük,
Uzak bir ülkeden güzel kokulu kamış getiriliyor?
Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum,
Kurbanlarınızdan hoşnut değilim.”
21Bu yüzden RAB diyor ki,
“Bu halkın önüne tökezler koyacağım,
Babalar da oğullar da
Tökezleyip birlikte düşecek,
Komşu dostuyla birlikte yok olacak.”
22RAB diyor ki,
“İşte kuzeyden bir ordu geliyor.
Dünyanın uçlarından
Büyük bir ulus harekete geçiyor.
23Yay, pala kuşanmışlar,
Gaddar ve acımasızlar.
Atlara binmiş gelirken,
Kükreyen denizi andırıyor sesleri.
Savaşa hazır savaşçılar
Karşına dizilecekler, ey Siyon kızı!”
24Haberlerini aldık,
Ellerimizde derman kalmadı.
Doğuran kadın gibi
Üzüntü, sancı sardı bizi.
25Kırlara çıkmayın,
Yolda yürümeyin!
Düşmanın kılıcı orada,
Her yer dehşet içinde.
26Ey halkım, çula sarın,
Kül içinde yuvarlan.
Biricik oğul için yas tutar gibi
Acı acı dövün.
Çünkü yok edici ansızın gelecek üzerimize.
27“Seni halkımı deneyesin diye atadım,
Öyle ki, onları tanıyıp yollarını sınayasın.
28Hepsi de çok dikbaşlı,
Onu bunu çekiştirerek dolaşan insanlardır,
Tunç kadar, demir kadar katıdırlar.
Hepsi baştan çıkmıştır.
29Körük üfürdükçe üfürüyor,
Kurşunu ateşte eritiyor,
Ama boşunadır yapılan işlem,
Çünkü kötüler arınmıyor.
30Onlara gümüş artığı denecek,
Çünkü RAB onları reddetti.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-6:30 Bunlar, Yeremya’nın Yoşiya’nın krallığı döneminde Tanrı’dan aldığı ilk sözlerdir (Yer.3:6). Bu kısmın ana teması, halkın Tanrı’ya sırt çevirmesinden (2-5. bölümler) ötürü Tanrı tarafından yabancı uluslar aracılığıyla cezalandırılmasıdır (6. bölüm).
3:6-6:30 Tanrı, Yahuda halkının sadakatsizliğini (Yer.3:6-5:31) Babilliler aracılığıyla cezalandıracaktır (6. bölüm).
6:1-30 Peygamber, Babilliler’in gelecekte Yeruşalim’e yapacağı saldırıyı tasvir etmektedir.
6:1 Bkz. Yer.4:6 ve ilgili not. Yer.6:1-3’teki çağrıyı yapan RAB’dir. Daha önce halkın Yeruşalim’e sığınması gerektiği söylenirken (bkz. Yer.4:6), artık Yeruşalim’den de kaçmaları istenir; çünkü orası bile güvenli değildir. Benyamin Yeruşalim’in kuzeyinde Yahuda’nın sınırını oluşturan bölge. Peygamber Yeremya bu bölgeden gelmişti (bkz. Yer.1:1). Tekoa’da boru çalın... işaret koyun Bkz. Amos: Giriş. İbranice’de “çalın”, “Tekoa” ve “işaret” (bkz. Hak.20:38,Hak.20:40) sözcüklerinin söylenişi birbirine benzer. Beythakkerem’e Krş. Neh.3:14; ve ilgili not. kuzeyden bir felaket Bkz. Yer.1:14 ve ilgili not.
6:2 Siyon kızını Bkz. 2Kr.19:21’e ait not.
6:3 Çobanlar sürüleriyle ‘Askerleriyle birlikte önderler’ anlamında (bkz. Yer.2:8’e ait not). Herkes kendi sürüsünü Krş. Say.2:17. otlatacak Yeruşalim’de sadece kuzuların otlayacağı bitkiler kalacaktı.
6:4 Yer.6:4-5’teki sözler düşmana aittir. hazırlığı yapın İbranicesi ‘adanın’ anlamındadır (ayrıca bkz. Yoe.3:9; Mik.3:5). Eski çağda savaşların dinsel anlamı vardı, bu yüzden askerlerin savaş hazırlığının yanı sıra dinsel bakımdan da hazırlanmaları gerekiyordu (bkz. Yas.20:2-4). öğleyin saldırıya geçelim! Düşmanı ş aşırtmak amacıyla, saldırılar genelde sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilirdi (bkz. örn. Yşu.8:10,Yşu.8:14).
6:5 gece Askerler normalde gece uyur ve sabah kuşatmayı sürdürürdü. Bu ifade düşmanın sabırsızlığını ve kararlılığını vurgulamaktadır (bkz. Hak.7:19 ve ilgili not).
6:6 RAB, Babil askerlerine seslenmektedir. kuşatma rampaları Koçbaşlarını taşımak ve Yeruşalim surlarına tırmanmak amacıyla kurulurdu (bkz. Yer.33:4). zorbalıktan Bkz. Yşa.30:12’ye ait not.
6:7 hastalık ve yaralar Yeruşalim ruhsal çöküntü yaşamaktadır (bkz. Yer.6:13-15), ancak bunun farkında değildir (krş. Yşa.1:15-16).
6:8 Uyarılara kulak ver Bkz. Mez.2:10. bırakacağım ‘Bu acılardan ve sıkıntılardan kurtarmayacağım’ anlamında. viraneye, Oturulmaz bir ülkeye Bkz. Yer.22:6.
6:9 Asmadan İsrail’den (bkz. Yer.2:21 ve ilgili not; Yer.5:10). geride kalanları Bkz. Yer.11:23; Yer.23:3; Yer.31:7; Yer.40:11,Yer.40:15; Yer.42:2, Yer.44:7,Yer.44:12,Yer.44:14; ayrıca bkz. Yşa.1:9 ve Yşa.10:20-22’ye ait notlar. toplayacaklar Bkz. Rut.2:2 ve Yşa.17:5’e ait notlar.
6:10 Yeremya’nın sözleridir. uyarayım Bkz. Yer.6:8’e ait not. Kulakları tıkalı İbranice’den birebir çevirisi: “kulakları sünnetsiz” (bkz. Yer.4:4 ve ilgili not; Elç.7:51 ve ilgili not). Tanrı’nın sözlerine kulak asmayan, O’na itaat etmeyenler için kullanılan bir ifade.
6:11 öfkesiyle doluyum Bkz. Yer.25:15 ve ilgili not. Sokaktaki Bkz. Yer.9:21; Zek.Yer.8:5. Buradan itibaren 23. ayete kadar konuşan RAB’dir. çocukların... gençlerin... karı da koca da... Yaşlı Bkz. Yer.1:18’e ait not ; ayrıca bkz. Yer.6:13.
6:12-15 Yer.8:10-12’de neredeyse birebir tekrarlanır. İsrailliler’in duyarsızlığı ve sahte peygamberlerin boş sözleri kınanmaktadır.
6:12 Evleri... başkalarına verilecek Antlaşmaya uymamanın getirdiği lanetlerden biri (bkz. Yas.28:30). Elimi kaldıracağım Bkz. Yer.15:6.
6:13 Bkz. Yer.1:18 ve ilgili not.
6:14 yarasını Bkz. Yer.6:7’ye ait not. Esenlik yokken, ‘Esenlik, esenlik’ diyerek Sahte peygamberlerin bildirisi (bkz. Yşa.48:22; Yşa.57:21; Hez.13:10; Mik.3:5).
6:16 Eski yolları Yahudalılar’ın atalarının izlediği Tanrı yolu (bkz. Yer.18:15). O yolda yürüyün Bkz. Yşa.30:21. Canlarınız rahata kavuşur Mat.11:29’da İsa tarafından alıntılanır (bkz. Yşa.28:12; krş. Mez.119:165).
6:17 bekçiler Gerçek peygamberler (bkz. Hez.3:17 ve ilgili not; Hab.2:1). Boru sesini Yaklaşan tehlikeyi haber vermek için (bkz. Yer.6:1; ayrıca bkz. Yoe.2:1’e ait not).
6:18 ey uluslar... işitin Bkz. Mik.1:2.
6:19 Kutsal Yasam’ı reddettiler Bkz. Yer.8:8-9.
6:20 Saba’dan Güneybatı Arabistan’da bulunan bu bölge baharat ticaretinin merkeziydi (bkz. Yşa.60:6 ve ilgili not). güzel kokulu kamış Muhtemelen Hindistan’dan geliyordu (bkz. Ezg.4:14; Yşa.43:24 ve ilgili notlar; krş. Çık.30:23,Çık.30:25). Yakmalık sunularınızı kabul etmiyorum Tanrı’yı hoşnut eden, kurban değil, kurbanı sunanın tutumu ve itaatkârlığıdır (bkz. Yşa.1:11-15’e ait not; krş. 1Sa.15:22; Hoş.6:6).
6:21 tökezler koyacağım Babilliler’in istilasından söz ediliyor (bkz. Yer.6:22).
6:22-24 Yer.50:41-43’te neredeyse birebir tekrarlanır.
6:22 kuzeyden bir ordu Babil ordusu (bkz. Yer.4:6; Yşa.41:25 ve ilgili notlar).
6:23 pala Krş. 1Sa.17:6. Atlara Bkz. Yer.8:16. Kükreyen denizi Bkz. Yşa.5:30; ayrıca bkz. Yşa.17:12 ve ilgili not. Siyon kızı Bkz. Yer.6:2 ve ilgili not.
6:24-26 Peygamber Yeremya, burada Yahuda halkına seslenirken aynı zamanda halkın sıkıntılarını da dile getirmektedir.
6:24 Doğuran kadın gibi... sancı Bkz. Yer.4:19,Yer.4:31’e ait not.
6:25 Her yer dehşet içinde Bkz. Yer.20:10; Yer.46:5; Yer.49:29; ayrıca bkz. Yer.20:3’e ait not.
6:26 çula sarın Bkz. Yer.4:8; ayrıca bkz. Yar.37:34’e ait not. Kül içinde yuvarlan... yas Bkz. Hez.27:30-31; krş. Mik.1:10. Biricik oğul Bir babanın en değerli varlığı (bkz. Yar.22:12,Yar.22:16;Amo.8:10; Zek.Amo.12:10 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Rom.8:32). yok edici Babil (bkz. Yer.4:7’ye ait not).
6:27-30 Bkz. Mez.12:6 ve ilgili not; Mez.9:7; Yşa.1:25; Mal.3:2-3.
6:28 baştan çıkmıştır Bkz. Yas.31:29; Yşa.1:4.
6:29 Eski çağda arıtma işlemi sırasında gümüş cevherine kurş un eklenirdi. Eritme potası ısıtıldığı zaman oksitlenen kurşun, alaşımı saflaştıran bir akışkan haline gelirdi. Buradan yola çıkılarak yapılan benzetmeyle, halka ne yapılırsa yapılsın düzelmeyeceği, çünkü halkın (cevherin) yeterince saf olmadığı anlatılır (krş. Hez.24:11-13).
6:30 reddetti “Dikbaşlı” (Yer.6:28) ve “kötü” (Yer.6:29) oldukları için. Halk RAB’bin sınamasından geçememiştir; onlarla değerli hiçbir ş ey yapılamayacağı görülmüştür.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş