Yeremya 31

31
İsrail Halkı Yurduna Dönüyor
1“O zaman” diyor RAB, “Bütün İsrail boylarının Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.”
2RAB diyor ki,
“Kılıçtan kaçıp kurtulan halk çölde lütuf buldu.
Ben İsrail'i rahata kavuşturmaya gelirken,
3Ona uzaktan görünüp şöyle dedim:
Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim,
Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.
4Seni yeniden bina edeceğim,
Yeniden bina edileceksin, ey erden kız İsrail!
Yine teflerini alacak,
Sevinçle coşup oynayanlara katılacaksın.
5Samiriye dağlarında yine bağ dikeceksin;
Bağ dikenler üzümünü yiyecekler.
6Efrayim'in dağlık bölgesindeki bekçilerin,
‘Haydi, Siyon'a, Tanrımız RAB'be çıkalım’
Diye bağıracakları bir gün var.”
7RAB diyor ki,
“Yakup için sevinçle haykırın!
Ulusların başı olan için bağırın!
Övgülerinizi duyurun!
‘Ya RAB, halkını, İsrail'den sağ kalanları kurtar’ deyin.
8İşte, onları kuzey ülkesinden
Geri getirmek üzereyim;
Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım.
Aralarında kör, topal,
Gebe kadın da, doğuran kadın da olacak.
Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler.
9Ağlaya ağlaya gelecekler,
Benden yardım dileyenleri geri getireceğim.
Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri
Düz bir yolda yürüteceğim onları.
Çünkü ben İsrail'in babasıyım,
Efrayim de ilk oğlumdur.
10“RAB'bin sözünü dinleyin, ey uluslar!
Uzaktaki kıyılara duyurun:
‘İsrail'i dağıtan onu toplayacak,
Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu’ deyin.
11Çünkü RAB Yakup'u kurtaracak,
Onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak.
12Siyon'un yüksek tepelerine gelip
Sevinçle haykıracaklar.
RAB'bin verdiği iyilikler karşısında
–Tahıl, yeni şarap, zeytinyağı,
Davar ve sığır yavruları karşısında–
Yüzleri sevinçle parlayacak.
Sulanmış bahçe gibi olacak,
Bir daha solmayacaklar.
13O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler
Hep birlikte oynayıp sevinecek.
Yaslarını coşkuya çevirecek,
Üzüntülerini avutup onları sevindireceğim.
14Kâhinleri bol yiyecekle doyuracağım,
Halkım iyiliklerimle doyacak” diyor RAB.
15 RAB diyor ki,
“Rama'da bir ses duyuldu,
Ağlayış ve acı feryat sesleri!
Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor.
Çünkü onlar yok artık!”
16RAB diyor ki,
“Sesini ağlamaktan,
Gözlerini yaş dökmekten alıkoy.
Çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek” diyor RAB.
“Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.
17Geleceğin için umut var” diyor RAB.
“Çocukların yurtlarına dönecekler.
18“Efrayim'in inlemelerini kuşkusuz duydum:
‘Beni eğitilmemiş dana gibi yola getirdin
Ve yola geldim.
Beni geri getir, döneyim.
Çünkü RAB Tanrım sensin.
19Yanlış yola saptıktan sonra pişman oldum.
Aklım başıma gelince bağrımı dövdüm.
Gençliğimdeki ayıplarımdan utandım,
Rezil oldum.’
20“Efrayim değerli oğlum değil mi?
Hoşnut olduğum çocuk değil mi?
Kendisi için ne dersem diyeyim,
Onu hiç unutmuyorum.
Bu yüzden yüreğim sızlıyor,
Çok acıyorum ona” diyor RAB.
21“Kendin için yol işaretleri koy,
Direkler dik.
Yolunu, gittiğin yolu iyi düşün.
Geri dön, ey erden kız İsrail, kentlerine dön!
22Ne zamana dek bocalayıp duracaksın, ey dönek kız?
RAB dünyada yeni bir şey yarattı:
Kadın erkeği koruyacak.”
23İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Yahuda ve kentlerindeki halkı eski gönençlerine kavuşturduğum zaman yine şu sözleri söyleyecekler:
‘RAB sizi kutsasın,
Ey doğruluk yurdu, ey kutsal dağ!’
24Halk, ırgatlar, sürüleriyle dolaşan çobanlar Yahuda'da ve kentlerinde birlikte yaşayacak. 25Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyuracağım.”
26Bunun üzerine uyanıp baktım. Uykum bana tatlı geldi.
27“İsrail ve Yahuda'da insan ve hayvan tohumu ekeceğim günler yaklaşıyor” diyor RAB, 28“Kökünden söküp yok etmek, yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğratmak için onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de gözleyeceğim” diyor RAB. 29 “O günler insanlar artık,
‘Babalar koruk yedi,
Çocukların dişleri kamaştı’
demeyecekler. 30Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Koruk yiyenin dişleri kamaşacak.
31 “İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla
Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,
32“Atalarını Mısır'dan çıkarmak için
Ellerinden tuttuğum gün
Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.
Onların kocası[a] olmama karşın,
Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.
33 “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla
Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,
“Yasamı içlerine yerleştirecek,
Yüreklerine yazacağım.
Ben onların Tanrısı olacağım,
Onlar da benim halkım olacak.
34Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,
‘RAB'bi tanıyın’ diye eğitmeyecek.
Çünkü küçük büyük hepsi
Tanıyacak beni” diyor RAB.
“Çünkü suçlarını bağışlayacağım,
Günahlarını artık anmayacağım.”
35Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan,
Gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan,
Dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB
–O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir– diyor ki,
36“Eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa,
İsrail soyu sonsuza dek
Önümde ulus olmaktan çıkar” diyor RAB.
37RAB şöyle diyor:
“Gökler ölçülebilse,
Dünyanın temelleri incelenip anlaşılabilse,
İsrail soyunu bütün yaptıkları yüzünden
Reddederim” diyor RAB.
38“Yeruşalim Kenti'nin Hananel Kulesi'nden Köşe Kapısı'na dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor” diyor RAB, 39“Ölçü ipi oradan Garev Tepesi'ne doğru uzayıp Goa'ya dönecek. 40Ölülerle küllerin atıldığı bütün vadi, Kidron Vadisi'ne dek uzanan tarlalar, doğuda At Kapısı'nın köşesine dek RAB için kutsal olacak. Kent bir daha kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
30:1-31:40 Peygamberin sözleri, Tanrı’nın bir gün halkını kurtaracağına inandığını yansıtır.
31:1-40 Bu ayetlerde, RAB’bin halkını eski gönence kavuşturacağına ilişkin (Yer.30:1’de başlayan) vaatleri işlenmektedir. RAB sırasıyla, (1) halkın tümüne (Yer.31:1); (2) gönence kavuşturulan İsrail Krallığı’na (Yer.31:2-22); (3) gönence kavuşturulan Yahuda Krallığı’na (Yer.31:23-26) ve (4) İsrailliler ile Yahudalılar’a (Yer.31:27-40) hitap eder (Yer.31:27,Yer.31:31,Yer.31:38).
31:1 Bkz. Yer.30:22 ve ilgili not. Bütün İsrail boylarının On iki oymağın temsilcilerinden oluşan birleşik İsrail.
31:2 Kılıçtan kaçıp kurtulan halk RAB’bin, sürgünden dönecek olan kulları (bkz. Yer.31:7; ayrıca bkz. Makale: Kalıntı, s.948). çölde Arabistan Çölü; İsrailliler’in atalarının Mısır’dan çıktıktan sonra geçtikleri Sina Çölü’nü anımsatır (krş. Yer.2:2). Halkın sürgünden dönüşü, yıllar önce Mısır’dan çıkışlarına benzetilir (bkz. Yer.16:14-15; Yşa.35:1-10; Yşa.40:3-4; Yşa.42:14-16; krş. Hoş.2:14-15). İsrail’i Kuzeydeki krallık (ayrıca bkz. Yer.31:4,Yer.31:7,Yer.31:9-10,Yer.31:21). İsrail Krallığı zaman zaman Samiriye (Yer.31:5), Efrayim (Yer.31:6,Yer.31:9,Yer.31:18,Yer.31:20), Yakup (Yer.31:7,Yer.31:11) ve Rahel adlarıyla da tanımlanır (Yer.31:15).
31:3 uzaktan Zaman veya konum bakımından. sevecenlikle seni kendime çektim Bu sözler, Tanrı’nın, antlaşmasına olan bağlılığını, halkına beslediği sonsuz sevgiyi (krş. Hoş.11:4) ve onlara gösterdiği merhameti anlatır (bkz. Yer.2:2 ve ilgili not).
31:4 bina Yer.1:10’un (bkz. ilgili not) temasıyla bağlantılıdır. teflerini Sevinçli günlerde, özellikle savaşta kazanılan zaferlerin ardından çalınırdı (bkz. Çık.15:20; Hak.11:34; Mez.68:25).
31:5 Samiriye Tanrı, halkının, İÖ 722-721’de Asur tarafından işgal edilen Samiriye’ye (bkz. 2Kr.17:24) bir gün tekrar yerleşeceğini vaat ediyor. dikeceksin Yer.1:10’un (bkz. ilgili not) temasıyla bağlantılıdır. üzümünü yiyecekler Kutsal Yasa’ya göre, bir ağacın meyvesinin ağacın dikiminden beş yıl sonrasına kadar yenilmesi yasak olduğundan dolayı (bkz. Lev.19:23-25), burada betimsel olarak, sürgünden dönüşle birlikte halkın uzun bir huzur ve gönenç dönemi yaşayacağı söylenmektedir.
31:6 dağlık bölgesindeki bekçilerin Normalde düşman ordularının yaklaşmakta olduğunu bildirmekle görevli bekçiler, burada RAB’bin Yeruşalim’i tekrar gönence kavuşturduğunu ilan eder. Efrayim’in... Siyon’a I. Yerovam’ın zamanında İsrail Krallığı’nda yaşayan halk, tapınaktan uzakta, kuzeydeki belirli yerlerde tapınmaya zorlanmıştı (bkz. 1Kr.12:25-33). Burada, gelecekte Yahuda halkıyla birlikte yalnızca Yeruşalim’de RAB’be tapınacakları bildirilmektedir (krş. Yu.4:20). çıkalım Böyle bir ifadenin kullanılmasının nedeni, sadece kentin yüksekte kurulmuş olması değil, kraliyet kenti ve halkın dini yaşamının merkezi olmasıydı.
31:7 Ulusların başı Bkz. Yas.26:19. İsrailliler, değerli bir halk oldukları için değil, Tanrı’nın lütfu ve seçimi sayesinde bu önceliğe sahip olmuştu (bkz. Yas.4:37; Yas.7:6-8; 2Sa.7:23-24; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25). sağ kalanları Bkz. Yer.31:2’ye ait not. kurtar Bkz. Mat.21:9 ve ilgili not.
31:8 kuzey ülkesinden Bkz. Yer.3:12,Yer.3:18; Yer.4:6; Yer.6:22; Yer.16:15. İÖ 722-721’de sürgün edilen İsrail Krallığı halkı söz konusudur. İşgalci Asurlular, onlarıAsur Krallığı’nın çeşitli bölgelerine sürmüşlerdi. kör, topal Bkz. Yer.42:16.
31:9 Akarsular boyunca... yürüteceğim Bkz. Yşa.49:10; ayrıca bkz. Yer.41:18. Düz bir yolda Bkz. Yşa.40:3-4 ; Yşa.43:19. ben İsrail’in babasıyım Krş. Yer.3:4 ve ilgili not; bkz. Yas.32:6; Yşa.63:16; Yşa.64:8. ilk oğlumdur Krş. Yer.31:20; bkz. Çık.4:22; Hoş.11:1-4.
31:10-14 Bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212. 10. ayette, bir çoban (önder) olarak RAB’bin halkıyla ilgilenip onları koruyacağı (krş. Yer.23:1-3 ve ilgili notlar); 11. ayette, halkın Kurtarıcı RAB tarafından kurtarılacağı (bkz. Çık.6:2-8 ve ilgili notlar; Yas.7:8; Yas.9:26); 12. ayette, RAB’bin bereket vaadinin yerine geleceği (soy ve toprakla ilgili; ayrıca bkz. Yas.7:13); 13. ayette, üzüntünün yerini mutluluk ve sevincin alacağı; 14. ayette, kâhinlerin yiyecek ihtiyacını karşılayacak ve bereketli şölenler düzenlenmesini sağlayacak bol ürünlü, verimli hasatların olacağı bildirilir.
31:15 Bu ayet Mat.2:18’de (bkz. ilgili not) alıntılanır. Rama’da Yeruşalim’in 8 km kuzeyinde yer alan Rama, Yeruşalim halkının Babil’e sürgüne giderken geçtiği kentlerden biriydi (bkz. Yer.40:1). Rahel Yakup’un en çok sevdiği karısı (bkz. Yar.29:30) ve İsrail Krallığı’nın en güçlü iki oymağı olan Efrayim ve Manaşşe’nin büyükannesi (bkz. Yar.30:22-24; Yar.48:1-2). Rahel’in adı burada, kuzeyli oymakların sürgün edilmesinden ötürü duyulan acıyı ifade etmek için anılır.
31:16 verdiğin emek ödüllendirilecek Bkz. 2Ta.15:7. Bu bağlamda (2Ta.31:15’te çocukların yok olması, 2Ta.31:17’de çocukların ülkeye dönmesi) “emek”, çocuk doğurmak ve büyütmektir.
31:17 Geleceğin için umut var Bkz. Yer.29:11. Çocukların yurtlarına dönecekler Krş. Hoş.11:10-11.
31:18-19 geri getir, döneyim... saptıktan Bu üç fiilin İbranicesi aynı kökten (“dönmek”) gelir. RAB İsrailliler’e, İsrail Krallığı (ayette Efrayim olarak tanımlanır) gibi günah işledikten sonra tövbe edip doğru yola dönmelerini söylemektedir (krş. Yer.3:21-25).
31:18 eğitilmemiş dana gibi Bkz. Hoş.4:16.
31:19 bağrımı dövdüm Bkz. Hez.21:12’e ait not. Gençliğimdeki Bkz. örn. Yer.2:2; Yer.3:24-25; krş. Hez.16:22.
31:20 oğlum... çocuk Bkz. Hoş.11:1-4,Hoş.11:8-9.
31:21 Geri dön, ey erden kız İsrail Bkz. 2Kr.19:21’e ait not. İsrailliler’den Babil’e giderlerken yer yer taş yığarak İsrail’e dönecekleri yolu işaretlemeleri istenir. Böyle bir eylem İsrail’e umut verecek, onları yüreklendirecektir; çünkü uzun zaman da geçse sürgünün kalıcı olmayacağı akıllarda kalacaktır. RAB bu sefer vaadini sadece sözle değil, fiziksel işaretler yoluyla vermiştir.
31:22 dönek kız Bkz. Yer.3:14,Yer.3:22. yeni bir şey yarattı O kültürde sadece erkekler evlilik ve beraberlik için karar veren, adım atan taraf olurdu.Ancak burada söz edilen yenilenme süreci o kadar özeldir ki, bunu göstermek için RAB farklı bir düzenlemeyi örnek gösterir. Bunun anlamı, Yahuda halkının (kadının) bir gün RAB’be (erkeğe) döneceği ve O’nu tüm yüreğiyle seveceğidir (bkz. Yer.31:32 ve ilgili not).
31:23-25 Bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212.
31:23 RAB sizi kutsasın Bkz. Mez.128:5; Mez.134:3. doğruluk yurdu Yeruşalim. kutsal dağ Yahudiler’in tapınmak üzere tekrar tapınağın bulunduğu dağa yönelecekleri bildirilmektedir (bkz. Mez.48:1-2; Yşa.2:2-3; krş. Yer.66:20).
31:26 uyanıp Yeremya daha önceki (Yer.30:3’te başlayan) vahyi bir rüyada almış olmalıdır (bkz. Dan.10:9; Zek.Dan.4:1). Uykum... tatlı Bkz. Özd.3:24 ve ilgili not.
31:27 İsrail ve Yahuda’da Kuzey ve güney krallıklarının birleştirileceği bir kere daha ima edilmektedir (bkz. Yer.3:18; Hez.37:15-28). insan ve hayvan tohumu ekeceğim Bkz. Hez.36:8-11.
31:28 gözledimse... gözleyeceğim Bkz. Yer.1:12. Kökünden söküp... kurup dikmek Bkz. Yer.1:10; ayrıca bkz. Yer.4:23-28.
31:29 Babalar... kamaştı Bkz. Hez.18:2 ve ilgili not.
31:30 Herkes kendi suçu yüzünden ölecek Bkz. Yas.24:16; Hez.18:4,Hez.18:20; Hez.33:7-20. Yeremya ve Hezekiel, Yeruşalim’in yakında yıkılacak olmasının sebebini anlar ve bu yüzden, halk olarak RAB’be bağlılığın öneminin yanı sıra, atalarını suçlama eğilimine girebilecek olan halka kişisel sorumluluğunu hatırlatır.
31:31-34 Bkz. Hez.11:19-20; Hez.36:24-27; Yşa.55:3-5; Yşa.61:8-9; Rom.11:25-27. Yeni antlaşmanın özeti. Bu antlaşmanın asıl sahibi hem İsrail hem de Yahuda halkıdır (bkz. Yer.31:31; Yer.3:16-18); kilise, Yar.12:1-3’teki ‘bütün ulusların kutsanacağı’ vaadi aracılığı yla yeni antlaşmanın kurtuluşla ilgili unsurlarına sahip olur. Yeni antlaşma, koşulsuz bir antlaşmadır (Yar.31:31). Bu antlaşma sadece eski olanın yenilenmiş hali değildir, eski olanın yerini almış antlaşmadır. Yeni antlaşma hem bireyin hem de İsrail’in ulusal kurtuluşunu (yenilenmesini) içerir (bkz. Yer.32:33). Bütün İsrailliler’i kapsar (Yer.31:34). Bu kurtuluş aslında halkın RAB’bi tanıması, RAB ile halk arasındaki ilişkinin yeniden kurulması ve günahların bağış lanması anlamındadır. Bütün bu bereketler, Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleşecektir (bkz. Hez.36:24-27). İbrahim’le yapılan antlaşmadaki hem ruhsal hem de fiziksel kutsamalar, hem de antlaşmaların vaatleri, yeni antlaşmada yerine gelir. Yeni antlaşma, eskisini tamamlayarak ve amacını yerine getirerek onu geçersiz kılar (krş. Mat.5:17; Rom.3:31; Rom.8:1-4, İbr.7-10. bölümler).
31:31 İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Tanrı’nın yeniden birleşmiş halkı (ayrıca bkz. Yer.3:16-18 ve ilgili not). Yeni bir antlaşma Eski antlaşma kan akıtmakla yürürlüğe girmişti (kurban, Çık.24:4-8), yeni antlaşma da Mesih’in kutsal kanının çarmıhta akıtılmasıyla (ebedi kurban) yürürlüğe girecekti (bkz. Mat.26:28; Mar.14:24; Luk.22:20; 1Ko.11:25; 2Ko.3:6; İbr.9:15; İbr.12:24). yapacağı m Bkz. Yer.34:18-20’ye ait notlar; Yar.15:18.Antlaşmayı insan değil, Tanrı, tek taraflı ve koşulsuz olarak yapacaktı. günler geliyor Bkz. Yer.31:27,Yer.31:38.
31:32 Ellerinden tuttuğum Bkz. Hoş.11:3-4. Onlarla yaptığım antlaşmaya Bkz. Yer.7:21-24; Yer.11:1-8; Çık.19:4-6. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma, Mesih’in ölümüyle yeni antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren “Eski Antlaşma” (2Ko.3:14) veya “ilk antlaşma” (İbr.8:7; İbr.9:15,İbr.9:18) olarak anılmaya başladı. Onların kocası olduğum Bkz. Yer.3:14 ve ilgili not. Bozdular o antlaşmamı Bkz. Yer.11:10.
31:33 İsrail halkıyla Burada hem İsrail hem de Yahuda halkı söz konusudur (bkz. Yer.31:31; Yer.3:16-18). Yasamı içlerine yerleştirecek Bkz. Yas.6:6; Yas.11:18; Yas.30:14; Hez.11:19; Hez.18:31; Hez.36:26-27; ayrıca bkz. Yer.9:13; Yas.4:8; Yas.11:32. İçlerine... yüreklerine yazacağım Bkz. Çık.24:4; Çık.31:18; Çık.32:15-16; Çık.34:28-29; Yas.4:13; Yas.5:22; Yas.9:9,Yas.9:11; Yas.10:4. Yazılı olanın geçiciliği ile yaşamları etkin bir şekilde yönlendirecek yürek değişiminin kalıcılığı karşılaştırılmaktadır. onların Tanrısı... benim halkım Bkz. Yer.30:22 ve ilgili not; krş. Mat.5:17; Rom.3:31; Rom.8:1-4.
31:34 kimse komşusunu... eğitmeyecek RAB insanlık için amaçladıklarını tamamen gerçekleştirdiğinde, RAB hakkındaki gerçek bilgi herkes tarafından bilinecektir (bkz. Yer.5:4-5; ayrıca bkz. Yer.32:38-40; Yşa.54:13; Hez.11:19-20; Hez.36:25-27; İbr.10:19-22). tanıyın Bkz. Çık.6:3; krş. Yer.2:8; Yer.4:22; Yer.5:4; Hoş.4:6. suçlarını bağış layacağım Yeni antlaşmanın olağanüstü sonuçlarından biri (bkz. İbr.10:14-17).
31:35 güneşi sağlayan... ayı, yıldızları Bkz. Yar.1:16-18. denizi kabartan... O’nun adı Krş. Yşa.51:15.
31:38-40 Bkz. Zek.Yer.14:10-11.
31:38 Hananel Kulesi’nden Köşe Kapısı’na Kuzey duvarının sırasıyla doğu ve batı uçları (bkz. Neh.3:1; Zek.Neh.14:10).
31:39 Ölçü ipi Bu ifade, gönence kavuşacak olan Yeruşalim’le ilişkili olarak Hez.40:3, Zek.Hez.1:16 ve Hez.2:1’de de geçer. Garev Tepesi’ne... Goa’ya Bu yerler muhtemelen Yeruşalim’in batısındaydı.
31:40 vadi Muhtemelen Hinnom Vadisi (bkz. Yer.7:31 ve ilgili not). Putperestlerin bu tapınma yeri RAB’be adanarak kutsal kılınacaktır. At Kapısı’nın Bkz. Neh.3:28. RAB için kutsal Bkz. Zek. Yer.14:20 ve ilgili not. kökünden sökülmeyecek... yıkılmayacak Bkz. Yer.1:10; krş. Va.21:1-22:5.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş