Zekeriya 1:16

16“Onun için RAB, ‘Yeruşalim'e sevecenlikle döneceğim’ diyor, ‘Tapınağım orada yeniden kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipi çekilecek!’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:7-17 Tanrı’nın antlaşma yaptığı halk sıkıntı içindeyken, onlara karşı zalimce davranan uluslar esenlik içindeydi; ancak halkı için kıskançlık (bkz. Çık.20:5’e ait not) duyan Tanrı onları, Yeruşalim’i ve tapınağı eski haline kavuşturacaktır (krş. Zek.6:1-8).
1:16 döneceğim Bkz. Zek.1:3’e ait not. Tapınağım orada yeniden kurulacak Bkz. Ezr.6:14-16; Hag.1:8; krş. Hez.40-48. bölümler. ölçü ipi Yapıların düzgün inşa edilmesi için kullanılan bir araçtır. Yeruşalim’in ve tapınağın yeniden inşa edileceğine işaret eder (bkz. Yer.31:38-40; Yer.31:39’a ait not).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş