Zekeriya 5

5
Altıncı Görüm: Uçan Tomar
1Gözlerimi yine kaldırıp bakınca, uçan bir tomar gördüm.
2Melek, “Ne görüyorsun?” diye sordu.
“Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu yirmi[a], genişliği on arşın[b]” diye yanıtladım.
3Melek, “Bütün ülkeye yağacak lanettir bu” dedi, “Tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca, hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak; öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak. 4Her Şeye Egemen RAB, ‘Lanet yağdıracağım’ diyor, ‘Hırsızın ve benim adımla yalan yere ant içenin evi üzerine lanet yağacak. Ve lanet o evin üzerinde kalacak; kerestesiyle, taşlarıyla birlikte evin tümünü yok edecek.’ ”
Yedinci Görüm: Ölçü Kabındaki Kadın
5Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp, “Gözlerini kaldır” dedi, “Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak.”
6“Nedir?” diye sordum.
“Bir ölçü kabı[c]” dedi, sonra ekledi: “Bu, bütün ülke halkının suçudur.” 7Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu. 8Melek, “İşte bu kötülüktür!” diyerek kadını gerisingeri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu.
9Gözlerimi kaldırıp bakınca, rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar.
10Benimle konuşan meleğe, “Kabı nereye götürüyorlar?” diye sordum.
11“Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar[ç] topraklarına” diye yanıtladı, “Ev hazır olunca kap oraya, yerine konulacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 uçan ‘Havada duran’anlamında. Herkesin okuyabilmesi için tomarın bir çarşaf gibi genişçe açıldığı ifade edilmektedir. tomar Bkz. Çık.17:14’e ait not.
5:2 yirmi... on arşın 9 m uzunluğunda görülen tomar sıra dışı büyüklüktedir; özellikle yaklaşık 4,5 m olduğu belirtilen genişliği göz önüne alındığında. Günahın cezalandırılmasıyla ilgili verilen bu net bildiriyle, halkın tövbe edip RAB’bin antlaşmasına uygun bir yaşam sürmeye ciddi biçimde karar vermesi amaçlanır.
5:3 lanettir Bkz. Yas.27:26 ve ilgili not. bir yanına... öbür yanına Tomarın, Kutsal Yasa’nın yazılı olduğu iki levhaya benzer biçimde, iki yüzü de yazılıydı (Çık.32:15 ; bkz. Hez.2:10 ve ilgili not). hırsızlık Bkz. Çık.20:15. yalan yere ant içenler Bkz. Zek.8:17; Çık.20:7. Hırsızlık ve yalan yere ant içmek, burada bütün Kutsal Yasa’nın çiğnendiğini temsilen belirtilir; Yahuda halkı aslında Kutsal Yasa’nın tümüne karşı suçludur (bkz. Yak.2:10).
5:1-4 Bu görüm, Kutsal Yasa’yı çiğneyenlerin yine Yasa tarafından mahkum edileceği ve ülkenin günahkârlardan temizleneceğiyle ilgilidir.
5:6 ölçü kabı Yaklaşık 22 lt’lik bu kap, gerçekte içine bir insanın sığacağı kadar büyük değildir; görümde, halkın suçunun çokluğunu simgelemek üzere Zekeriya’ya böylesine büyük ölçüyle gösterilmiştir (uçan tomar gibi, Zek.5:1-2). suçudur Bkz. Zek.5:8.
5:7 kadın İnsanların kötülüğünün bir kadın olarak kişileştirilmesinin nedeni (krş. Va.17:3-6), İbranice’deki “kötülük” sözcüğünün (Va.5:8) dişil olması olabilir.
5:8 kötülüktür Ahlaksâl, dinsel ve sosyal kötülüğün genel tanımıdır ve çoğunlukla doğruluğun zıt anlamlısı olarak kullanılır (örn. Özd.13:6; Hez.33:12).
5:9 “İki kadın” Tanrı’nın amacını yerine getirecek araçları, “rüzgâr” ise Tanrı’nın habercisini simgeler (bkz. Mez.104:3-4 ve ilgili not). Sadece Tanrı kötülüğü ortadan kaldırabilir.
5:5-11 Günahkârların yanı sıra (Zek.5:1-4) günah düzeninin de ortadan kaldırılacağından söz ediliyor.
5:11 Şinar Babil (bkz. Yar.10:10; Yar.11:2; Va.17-18). Putperestlerin yaşadığı ülke olan Babil’de kötülük hakimdi.Ancak Tanrı’nın aralarında yaşamayı seçtiği halkı İsrail böyle değildi; kötülüğünden arındırıldığı takdirde vaat edilmiş topraklar gerçekten “kutsal topraklar” haline gelecekti (Yar.2:12).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş