Yeremya 18

18
Çömlekçinin İşliği
1RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“Kalk, çömlekçinin işliğine git; orada sana sesleneceğim.” 3Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu. 4Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balçığa istediği biçimi vererek başka bir kap yaptı.
5RAB bana yine seslendi: 6“Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım, ey İsrail halkı? diyor RAB. Çömlekçinin elinde balçık neyse, siz de benim elimde öylesiniz, ey İsrail halkı! 7Bir ulusun ya da krallığın kökünden söküleceğini, yıkılıp yok edileceğini duyururum da, 8uyardığım ulus kötülüğünden dönerse, başına felaket getirme kararımdan vazgeçerim. 9Öte yandan, bir ulusun ya da krallığın kurulup dikileceğini duyururum da, 10o ulus sözümü dinlemeyip gözümde kötü olanı yaparsa, ona söz verdiğim iyiliği yapmaktan vazgeçerim.
11“Bu nedenle Yahuda halkıyla Yeruşalim'de yaşayanlara de ki, ‘RAB şöyle diyor: İşte size bir felaket tasarlıyor, size karşı bir düzen kuruyorum. Onun için her biriniz kötü yolundan dönsün, yaşantınızı da davranışlarınızı da düzeltin.’ 12Ama onlar, ‘Boş ver! Biz kendi tasarılarımızı sürdüreceğiz; her birimiz kötü yüreğinin inadı uyarınca davranacak’ diyecekler.”
13Bu yüzden RAB diyor ki,
“Uluslar arasında soruşturun:
Böylesini kim duydu?
Erden kız İsrail
Çok korkunç bir şey yaptı.
14Kayalık bayırlardan
Lübnan'ın karı hiç eksik olur mu?
Uzaktan akan soğuk sular hiç kesilir mi?
15Oysa halkım beni unuttu,
Değersiz ilahlara buhur yaktı.
Bu ilahlar gidecekleri yollarda,
Eski yollarda sendelemelerine neden oldu;
Onları sapa, bitmemiş yollarda yürüttü.
16Ülkeleri viran edilecek,
Sürekli alay konusu olacak;
Oradan her geçen şaşkın şaşkın
Başını sallayacak.
17Onları düşmanlarının önünde
Doğu rüzgarı gibi dağıtacağım;
Yıkım günü yüzümü değil,
Sırtımı çevireceğim onlara.”
18Bunun üzerine, “Haydi, Yeremya'ya karşı bir düzen kuralım!” dediler, “Çünkü yasayı öğretecek kâhin, öğüt verecek bilge, Tanrı sözünü bildirecek peygamber hiç eksik olmayacak. Gelin, ona sözle saldıralım, söylediklerini de dinlemeyelim.”
19Dinle beni, ya RAB,
Beni suçlayanların dediklerini işit!
20İyiliğe karşı kötülük mü yapmalı?
Ama onlar bana çukur kazdılar.
Onlara duyduğun öfkeyi yatıştırmak,
Onların iyiliğini dilemek için
Senin önünde nasıl durduğumu anımsa.
21Bu yüzden çocuklarını kıtlığa ver,
Kılıcın ağzına at.
Karıları çocuksuz, dul kalsın,
Erkeklerini ölüm alıp götürsün,
Gençleri savaşta kılıçtan geçirilsin.
22Sen üzerlerine ansızın akıncılar gönderdiğinde,
Evlerinden çığlıklar duyulsun.
Çünkü beni yakalamak için çukur kazdılar,
Ayaklarıma gizli tuzak kurdular.
23Beni öldürmek için kurdukları düzenlerin hepsini
Biliyorsun, ya RAB.
Bağışlama suçlarını,
Günahlarını önünden silme.
Yığılıp kalsınlar senin önünde.
Öfkeliyken uğraş onlarla.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1-20:18 Bu üç bölüm RAB’bin Peygamber Yeremya’ya, muhtemelen İÖ 605’teki ilk Babil sürgününden önce, bir çömlek atölyesinde öğrettiklerine odaklanır (bkz. Yer.17:15’e ait not).
18:2 Git Söz konusu çömlek atölyesi, muhtemelen Harsit Kapısı yakınlarındaki Ben-Hinnom Vadisi’nin eteklerindeydi (bkz. Yer.19:2 ve ilgili not).
18:4 istediği biçimi Kusur çömlekçinin yeteneğinde değil, balçıktaydı.
18:6 balçık neyse, siz de Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın insan üzerindeki mutlak yetkisini tanımlamak için birkaç kez bu tasvir kullanılır (bkz. Eyü.4:19 ve ilgili not; Rom.9:20-21).
18:7-10 duyururum da... dönerse... duyururum da... yaparsa Tanrı’nın özü asla değişmez (bkz. Say.23:19; Mal.3:6; Yak.1:17), ancak önceden yapacağını duyurduğu bir eylemi, insanların eylemlerini ve karakterlerini değerlendirerek değiştirebilir (bkz. Yer.4:28’e ait not; ayrıca bkz. Yoe.2:13; Yun.3:8-4:2; Yun.3:9’a ait not; Yun.4:11).
18:7 kökünden söküleceğini, yıkılıp yok edileceğini Bkz. Yer.1:10 ve ilgili not.
18:8 Bkz. Yer.26:3. kötülüğünden... felaket Bu iki sözcüğün İbranice karşılığı aynıdır (ayrıca bkz. Yer.18:11). Cezanın, işlenen suça uygun ve adil olduğunu ifade eder.
18:9 kurulup dikileceğini Bkz. Yer.1:10 ve ilgili not.
18:12 Boş ver! Bkz. Yer.2:25; ayrıca bkz. Yşa.57:10’a ait not. kötü yüreğinin inadı uyarınca Bkz. Yer.3:17’ye ait not.
18:13-17 Bkz. Yer.2:10-13.
18:13 Erden kız İsrail Bkz. 2Kr.19:21’e ait not. korkunç Bkz. Yer.5:30; Yer.23:14; Hoş.6:10.
18:14 Lübnan’ın Lübnan Dağı’nın. 3000 m’yi geçen yüksekliğiyle kuzeydeki dağların en yükseklerinden biridir (bkz. Yer.22:6).
18:15 halkım beni unuttu Bkz. Yer.2:32 ve ilgili not. Değersiz ilahlara İbranice’den birebir çevirisi: “hiçbir şey” (bkz. Mez.31:6). buhur yaktı Bkz. Yer.1:16’ya ait not. Eski yollarda Bkz. Yer.6:16’ya ait not. sendelemelerine Bkz. 2Ta.28:23. bitmemiş yollarda Bkz. Yşa.35:8’e ait not. Benzetme, yol yapımı pahalı bir iş olduğundan çoğunlukla böyle yarım bırakılan işlek güzergâhlar düşünülerek yapılmıştır.
18:16 viran... şaşkın şaşkın Her iki ifade aynı İbranice kökten gelmektedir. İsrail halkının dünyaya Tanrı’yı tanıtması gerekirken, dünya İsrailliler’in dönekliğine ibretle bakmaktadır (Yas.4:5-8; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25). alay konusu Bkz. Yer.19:8; Yer.25:9,Yer.25:18; Yer.29:18. her geçen şaşkın şaşkın Bkz. 1Kr.9:8. Başını sallayacak Bkz. Yer.48:27; ayrıca bkz. Mez.44:14; Mez.109:25.
18:17 Doğu rüzgarı Bkz. Yer.4:11; Mez.48:7 ve ilgili notlar. yüzümü değil, Sırtımı çevireceğim Bkz. Yer.2:27. “Tanrı’nın yüzü”, O’nun lütfunu ve kutsamasını simgeler (bkz. Say.6:24-26).
18:18-23 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların beşincisi (önceki, Yer.17:12-18; bkz. Giriş).
18:18 Yeremya’ya karşı bir düzen Bkz. Yer.18:12; Yer.11:18-23; Yer.12:6; Yer.15:10-11,Yer.15:15-21. yasayı öğretecek Bkz. Hoş.4:4-9’a ait not. kâ-hin... bilge... peygamber Yeremya’nın aksi yöndeki önbildirilerine rağmen (bkz. Yer.6:13-15; krş. Yer.23:9-40; Hez.7:26 ve ilgili not) halk hâlâ RAB’den bilgi edinmek için alıştığı yöntemleri sürdürüyordu, çünkü bunların işe yarayacağına inanıyordu. ona sözlesaldıralım Bkz. Yer.9:3’e ait not.
18:20 İyiliğe karşı kötülük Bkz. Mez.35:12. Onların iyiliğini dilemek için Bkz. Yer.14:7-9,Yer.14:21. Senin önünde nasıl durduğumu Bkz. Yer.15:1’e ait not.
18:21 Kılıcın ağzına at Krş. Mez.63:10; Hez.35:5. ölüm alıp götürsün Muhtemelen (Yer.15:2’de olduğu gibi; bkz. ilgili not) salgın hastalık söz konusudur.
18:22-23 Bkz. Mez.141:8-10.
18:22 gizli tuzak Bkz. Mez.140:5; Mez.142:3.
18:23 Biliyorsun, ya RAB Bkz. Yer.12:3; Yer.15:15. Bağışlama suçlarını... Yığılıp kalsınlar senin önünde Bkz. Yer.10:25’e ait not. Günahlarını önünden silme Bkz. Mez.51:1-2 ve ilgili notlar.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş