Yeremya 29

29
Sürgündekilere Mektup
1 Peygamber Yeremya'nın sürgünde sağ kalan halkın ileri gelenlerine, kâhinlerle peygamberlere ve Nebukadnessar'ın Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü bütün halka Yeruşalim'den gönderdiği mektubun metni aşağıda yazılıdır. 2Bu mektup Kral Yehoyakin'in, ana kraliçenin, saray görevlilerinin, Yahuda ve Yeruşalim önderlerinin, zanaatçılarla demircilerin Yeruşalim'den sürgüne gitmelerinden sonra, 3Yahuda Kralı Sidkiya'nın Babil Kralı Nebukadnessar'a gönderdiği Şafan oğlu Elasa ve Hilkiya oğlu Gemarya eliyle gönderildi:
4İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor: 5“Evler yapıp içinde oturun, bahçe dikip ürününü yiyin. 6Evlenin, oğullarınız, kızlarınız olsun; oğullarınızı, kızlarınızı evlendirin. Onların da oğulları, kızları olsun. Orada çoğalın, azalmayın. 7Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için RAB'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır.” 8Evet, İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Düş görmeye özendirdiğiniz kişilere kulak asmayın. 9Çünkü onlar adımı kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim.” RAB böyle diyor. 10 RAB diyor ki, “Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. 11Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum” diyor RAB. “Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. 12O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. 13 Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. 14Kendimi size buldurtacağım” diyor RAB. “Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım” diyor RAB. “Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim.” 15Madem, “RAB bizim için Babil'de peygamberler çıkardı” diyorsunuz, 16Davut'un tahtında oturan kral, bu kentte kalan halk ve sizinle sürgüne gitmeyen yurttaşlarınız için RAB şöyle diyor. 17Evet, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Üzerlerine kılıç, kıtlık, salgın hastalık göndereceğim. Onları yenilmeyecek kadar çürük, bozuk incir gibi edeceğim. 18Kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla peşlerine düşeceğim. Yeryüzündeki bütün krallıklara dehşet saçacak, kendilerini sürdüğüm bütün ülkeler arasında lanetlenecek, dehşet ve alay konusu olacak, aşağılanacaklar. 19Çünkü sözlerime kulak asmadılar” diyor RAB. “Kullarım peygamberler aracılığıyla sözlerimi defalarca gönderdim, ama dinlemediniz.” RAB böyle diyor. 20Bunun için, ey sizler, Yeruşalim'den Babil'e gönderdiğim sürgünler, RAB'bin sözüne kulak verin! 21Adımı kullanarak size yalan peygamberlik eden Kolaya oğlu Ahav'la Maaseya oğlu Sidkiya için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Onları Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline teslim edeceğim, gözünüzün önünde ikisini de öldürecek. 22Onlardan ötürü Babil'deki bütün Yahuda sürgünleri, ‘RAB seni Babil Kralı'nın diri diri yaktırdığı Sidkiya ve Ahav'la aynı duruma düşürsün’ diye lanet edecek. 23Çünkü İsrail'de çirkin şeyler yaptılar; komşularının karılarıyla zina ettiler, onlara buyurmadığım halde adımla yalan sözler söylediler. Bunu biliyorum ve buna tanığım” diyor RAB.
Şemaya'ya Bildiri
24Nehelamlı Şemaya'ya diyeceksin ki, 25“İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Sen Yeruşalim halkına, Maaseya oğlu Kâhin Sefanya'yla bütün öbür kâhinlere kendi adına mektuplar göndererek şöyle yazmıştın:
26“ ‘RAB tapınağın sorumlusu olarak Yehoyada yerine seni kâhin atadı. Peygamber gibi davranan her deliyi tomruğa, demir boyunduruğa vurmak görevindir. 27Öyleyse aranızda kendini peygamber ilan eden Anatotlu Yeremya'yı neden azarlamadın? 28Çünkü Yeremya biz Babil'dekilere şu haberi gönderdi: Sürgün uzun olacak. Onun için evler yapıp içinde oturun; bahçe dikip ürününü yiyin.’ ”
29Kâhin Sefanya mektubu Peygamber Yeremya'ya okuyunca, 30RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 31“Bütün sürgünlere şu haberi gönder: ‘Nehelamlı Şemaya için RAB diyor ki: Madem ben göndermediğim halde Şemaya peygamberlik edip sizleri yalana inandırdı, 32ben de Nehelamlı Şemaya'yı ve bütün soyunu cezalandıracağım: Bu halkın arasında soyundan kimse sağ kalmayacak, halkıma yapacağım iyiliği görmeyecek, diyor RAB. Çünkü o halkı bana karşı kışkırttı.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:32 25-29. bölümlerin ana teması, İÖ 586’da Yeruşalim’in yıkımı ve ardından gelen Babil sürgünüdür (Yer.24:10).
27:1-29:32 Peygamber Yeremya, Babil’in sonu yakın olduğu için Nebukadnessar’a başkaldırmanın doğru ve hayırlı olacağını iddia eden sahte peygamberlerin telkinlerine karşı gelir ve öbür uluslara (Yer.27:3-11), Kral Sidkiya’ya (Yer.27:12-15), kâhinlere ve Yahuda halkına (Yer.27:16-22) Babil boyunduruğuna girmelerini tavsiye eder (bkz. Giriş).
29:1-32 Yeremya sürgündekilerin Babil’e yerleşmesini buyurarak Tanrı’nın yargısıyla ilgili bildiriyi pekiştirir. Yeremya sürgün edilenlere gönderdiği bu mektubu, sahte peygamberlerin yakın zamanda sürgünden dönüleceğini bildirmeye devam ettikleri için yazmıştır (İÖ 597; bkz. Yer.29:8-10; Yer.52:28); mektup muhtemelen İÖ 594-593’te gönderilmiştir.
29:2 ana kraliçenin Nehuşta’nın (bkz. Yer.13:18’e ait not). zanaatçılarla demircilerin Bkz. Yer.24:1 ve ilgili not.
29:3 Sidkiya’nın... Nebukadnessar’a gönderdiği Yaklaşık İÖ 593. Elasa Muhtemelen Yeremya’yı ve hizmetini destekleyen Ahikam’ın kardeşidir (bkz. Yer.26:24 ve ilgili not). eliyle gönderildi Mektubun yerine güvenle ulaşması için.
29:5 Evler yapıp... bahçe dikip Yeremya’nın çağrısını anımsatır (bkz. Yer.1:10). oturun Bkz. örn. Hez.8:1.
29:6 Evlenin Burada sürgündekilerin kendi soydaşlarından olanlarla evlenmesi söz konusudur, Babilli kadınlarla değil (krş. Yas.7:3-4; Ezr.1:1-2).
29:7 RAB’bin kendi halkından olanlara, kendisini köle edenler için gönüllü olarak çalışmasını ve onların esenliği için dua etmesini buyurması o çağda görülmemiş bir yaklaşımdı. kent için... dua edin Krş. Mat.5:44.
29:9 Bkz. Yer.29:31; ayrıca bkz. Yer.23:16,Yer.23:21’e ait notlar.
29:10-14 RAB’bin Babil’deki sürgünler için olan tasarıları söz konusudur.
29:10 yetmiş yılınız Bkz. Yer.25:11-12’ye ait not. sizi geri getirmek için Bkz. Yer.27:22’ye ait not.
29:11 biliyorum Bkz. Yer.29:23. Görünenin aksine RAB halkını unutmamıştır. Kötülük... esenlik Bkz. Yşa.48:7. Her ikisi de Tanrı’nın denetimindedir.
29:12-13 Bkz. Yas.4:29-30. RAB’bin lütfundan gelen bereket, halkın tövbe etme isteğine bağlıdır.
29:14 eski gönencinize kavuşturacağım Bkz. Yer.30:3,Yer.30:18; Yer.31:23; Yer.32:14; Yer.33:7,Yer.33:10-11,Yer.33:26 ; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212.
29:15-19 RAB’bin, sürgüne gönderilmemiş, yani hâlâ Yeruşalim’de olanlar için tasarıları söz konusudur.
29:16 Davut’un tahtında oturan kral Sidkiya.
29:17-18 kılıç, kıtlık, salgın hastalık Bkz. Yer.14:12’ye ait not. yenilmeyecek kadar çürük, bozuk incir Bkz. Yer.24:8-9.
29:19 Kullarım peygamberler... defalarca Bkz. Yer.7:13,Yer.7:25.
29:21 Ahav’la... Sidkiya Bu kişiler İsrail veya Yahuda kralları değil, ahlâksız yaşamlarıyla tanınan sahte peygamberlerdir (Yer.29:23).
29:22 yaktırdığı İÖ 612’den sonra Babil’de bir idam yöntemi olarak kullanılmaya başlamıştı (bkz. Dan.3:6,Dan.3:20).
29:24 Şemaya’ya Kâhin Yehoyada yerine Sefanya’nın atanması ve Yeremya’nın cezalandırılması hakkında mektuplar gönderen sahte peygamber (bkz. 29 :31).
29:25 Sefanya’yla Paşhur’un yerine geçen kâhindir (20. bölüm), kitabıyla tanınan peygamber değildir (bkz. Yer.21:1’e ait not). Yer.37:3’te bir kez daha kendisinden söz edilen Sefanya, daha sonra tutsak alınır (bkz. Yer.52:24) ve Babil’de idam edilir (bkz. Yer.52:27).
29:26 peygamber gibi davranan her deliyi Burada Yeremya’yı kastediyorlar. Peygamberlerin davranışları insanlara bazen mantık dışı görünebilir (bkz. 2Kr.9:11). tomruğa Krş. Yer.20:2.
29:31-32 Krş. Yer.28:15-16.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş