Yeremya 45

45
Baruk'a Haber
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in dördüncü yılında Neriya oğlu Baruk, Peygamber Yeremya'nın kendisine söylediği sözleri tomara yazdıktan sonra Yeremya ona şunları söyledi: 2“Ey Baruk, İsrail'in Tanrısı RAB sana şöyle diyor: 3Sen, ‘Vay başıma! Çünkü RAB acıma acı kattı. İnlemekten bitkin düştüm, bana rahat yok’ dedin.
4“RAB bana, ‘Ona şöyle diyeceksin’ dedi: ‘RAB diyor ki, bütün ülkeyi yıkacağım; bina ettiğimi yıkacak, diktiğimi sökeceğim. 5Sana gelince, büyük şeyler peşinde mi koşuyorsun? Sakın koşma! Çünkü bütün halkın üzerine felaket getirmek üzereyim’ diyor RAB, ‘Ama sen nereye gidersen git, canını bağışlayacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1-45:5 Yeruşalim’in Babilliler tarafından işgali ve sonrasındaki gelişmeler hakkında EskiAntlaşma’daki en ayrıntılı kayıttır.
45:1 Yehoyakim’in dördüncü yılında İÖ 605’te. tomara yazdıktan Bkz. Yer.36:4; ayrıca bkz. Yer.36:2 ve ilgili not.
45:1-5 Bkz. Yer.36:4’e ait not. Bu bölümde anlatılan olaylar, tarihsel olarak Yer.36:8 ile Yer.36:9 ayetlerinde söz edilen olaylar arasında gerçekleşmiştir. Burada yer almasının nedeni ise, 39-44. bölümlere uygun bir tarihsel ek olması ve sonraki bölümlere bir geçiş sağlaması (bkz. Yer.45:1 ve Yer.46:2’ye ait notlar) olabilir.
45:3 Anlaşılan, Baruk, hizmeti sayesinde belli bir mevkiye geleceğini umut ediyordu.
45:5 büyük şeyler... Sakın koşma Bkz. Mez.131:1. Baruk’un kardeşi Seraya, Kral Sidkiya’nın yönetiminde önemli bir göreve getirilecektir (bkz. Yer.51:59), ancak Baruk’a hırslı ve çıkarcı olmaması buyrulur. canını bağışlayacağım Bkz. Yer.39:15-18.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş