Yeremya 12

12
Yeremya Yakınıyor
1Davamı önüne getirsem,
Haklı çıkarsın, ya RAB.
Ama adalet konusunda
Seninle tartışmak istiyorum.
Neden kötülerin işi iyi gidiyor?
Neden hainler tasasızca yaşıyor?
2Onları sen diktin, kök saldılar,
Büyüyüp ürün verdiler.
Adın ağızlarından düşmüyor,
Yürekleriyse senden uzak.
3Beni tanırsın, ya RAB,
Beni görür, yüreğimin seninle olduğunu bilirsin.
Kasaplık koyun gibi ayır onları,
Kesim gününe hazırla!
4İçinde yaşayanların kötülüğü yüzünden,
Ülke ne zamana dek yas tutacak,
Otlar ne zamana dek sararıp solacak?
Hayvanlarla kuşlar yok oldu.
Çünkü bu halk,
“O başımıza neler geleceğini görmüyor” dedi.
Rab'bin Yeremya'ya Yanıtı
5“Ey Yeremya,
İnsanlarla yarışa girip yoruldunsa,
Atlarla nasıl yarışacaksın?
Güvenli bir ülkede sendelersen,
Şeria çalılıklarıyla nasıl başa çıkacaksın?
6Kardeşlerin, öz ailen bile sana ihanet etti,
Arkandan seslerini yükselttiler.
Yüzüne karşı olumlu konuşsalar bile onlara güvenme.
7Evimi terk ettim,
Mirasımı reddettim,
Sevgilimi düşmanlarının eline verdim.
8Mirasım karşımda
Ormandaki aslan gibi oldu;
Kükreyip üzerime saldırdı.
Bu yüzden ondan nefret ediyorum.
9Mirasım sırtlan ya da yırtıcı kuş mu oldu karşımda?
Çevresindeki yırtıcı kuşlar saldırıyor ona.
Gidin, bütün yabanıl hayvanları toplayıp getirin,
Yiyip bitirsinler onu.
10Pek çok çoban bağımı bozdu,
Tarlamı çiğnedi,
Güzelim tarlamı ıssız çöle döndürdü.
11Onu viraneye çevirdiler,
Önümde viran olmuş ağlıyor;
Bütün ülke viran olmuş,
Yine de aldıran yok.
12Çöldeki çıplak tepelere
Yıkıcılar geldi.
RAB'bin kılıcı ülkeyi
Bir uçtan bir uca yiyip bitiriyor.
Kimse kavuşmayacak esenliğe.
13Halkım buğday ekip diken biçti,
Emek verip yarar görmedi.
RAB'bin kızgın öfkesi yüzünden
Ürününüzden utanacaksınız.”
14RAB diyor ki, “Halkım İsrail'e verdiğim mülke el koyan bütün kötü komşularımı ülkelerinden söküp atacak, Yahuda halkını da atacağım. 15Hepsini söküp attıktan sonra Yahuda'ya yine acıyacak, her birini kendi mülküne, kendi ülkesine geri getireceğim. 16Halkıma Baal'ın adıyla ant içmeyi öğrettiler. Bunun gibi, halkımın yolunda yürümeyi ve ‘RAB'bin varlığı hakkı için’ diyerek benim adımla ant içmeyi de iyice öğrenirlerse, halkımın arasında sağlam yerleri olacak. 17Ama kulak asmayan her ulusu kökünden söküp atacak, yok edeceğim” diyor RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-13:27 Yahudalılar, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmanın koşullarını ihlal ettikleri için Babil’e sürgün edilecektir. Bu kısım muhtemelen Yoşiya’nın krallık dönemiyle ilgilidir (ancak bkz. Yer.13:18’e ait not).
12:1-4 Yeremya Kitabı’ndaki ağıtların ikincisi (bkz. Giriş).
12:1 Bkz. Yar.18:25’e ait not; ayrıca bkz. Mez.51:4; Rom.3:4. Tanrı, halkının sorularını ve hatta yakınmalarını dinlemeye hazırdır; ancak yanıtlar her zaman beklendiği gibi değildir (krş. Yer.12:5; Yer.15:19). Neden kötülerin işi iyi gidiyor? Ezelden beri sorulan (bkz. örn. Eyü.21:7-15; Mez.73; Habakkuk Kitabı) bu sorunun Kutsal Kitap’taki cevabı hep aynıdır: Kötülerin ş imdiki durumuna değil, son durumuna bakılmalıdır. RAB, Yahuda’da yaşayan kötülerin en sonunda öleceği (Eyü.12:7-13) ve düşman kuvvetlerinin yıkıma uğrayacağı (Eyü.12:14-17) karşılığını verir.
12:2 Onları sen diktin Tanrı bu dünyadaki her şeyin nihai yaratıcısı olmakla birlikte, her şeyin doğrudan nedeni değildir (bkz. Yer.18:9-10; krş. Yar.6:4-8). Kötülüğün nedeni Tanrı değildir, ancak kötülük ve kötüler Tanrı’nın tasarısı ve denetimi dışında değildirler (bkz. Eyü.1-2. bölümler; Mez.76:10). Kötülerin davranışları dâhil, her şey Tanrı’nın isteği ve tasarısıyla sınırlıdır. Adınağızlarından... Yürekleriyse senden uzak Bkz. Mat.15:8-9.
12:3 yüreğimin... bilirsin Bkz. Yer.11:20. Kasaplık koyun Bu dilek bir öç alma arzusundan değil, Tanrı’nın adaletinin görülmesi isteğinden kaynaklanır (bkz. Yer.10:25’e ait not). Kesim gününe Krş. Yak.5:5 ve ilgili not.
12:4 yas tutacak... sararıp solacak Bkz. Yer.23:10; ayrıca bkz. Yer.3:3; Yer.14:1 ve ilgili not. Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’da zaman zaman kuraklık görüldüğü anlaşılmaktadır.
12:5 RAB, Yeremya’yı gelecekte sıkıntılarının artacağı konusunda uyarır (bkz. örn. Yer.38:4-6). çalılıklarıyla Aslanların gizlendiği bu yerler örnek verilerek (bkz. Yer.49:19; Zek.Yer.11:3), Yeremya’yı tuzağa düşürüp saldırmak isteyenlerin olacağı anlatılıyor.
12:6 öz ailen Yeremya’yı öldürmek isteyen “Anatot halkı” (Yer.11:21,Yer.11:23) arasında akrabalarının da olduğu ima edilmektedir.
12:7 Evimi... Mirasımı... Sevgilimi Yahuda halkı (bkz. Yer.11:15’e ait not; Yer.12:8-9,Yer.12:14-15; ayrıca bkz. Çık.15:17 ve ilgili not; Yşa.19:25; Yşa.47:6).
12:8 ondan nefret ediyorum Bkz. Mal.1:3 ve ilgili not. RAB bundan böyle Yahudalılar’a antlaşmada vaat ettiği sevgiyi göstermeyecektir; Yahudalılar artık bereket değil, lanet altında olacaktır.
12:9 sırtlan ya da yırtıcı kuş Bkz. Yşa.56:9 ve ilgili not.
12:10 Pek çok çoban Bkz. Yer.2:8’e ait not. Burada büyük olasılıkla, İsrail’e saldıran ve onu boyunduruk altına alan krallar anlamındadır. bağımı Yahuda Krallığı’nı (bkz. Yer.2:21 ve ilgili not). Güzelim tarlamı Bkz. Yer.3:19 ve ilgili not.
12:11 viran Bkz. Yer.12:4 ve ilgili not. Metin içinde bazı ifadelerin tekrarlanması, okuyucuların dikkatini Tanrı’nın antlaşmasına uymamanın getirdiği lanete çekmek amacıyla Yeremya’nın kullandığı üsluptur (bkz. Giriş).
12:12 çıplak tepelere Putperestlerin tapınma yerleri (bkz. Yer.3:2; Say.23:3). Yıkıcılar Babilliler (bkz. Yer.4:7’ye ait not). RAB’bin kılıcı Tanrı’nın cezalandırmak için kullandığı araç (bkz. Yer.25:29; Yer.47:6). Burada Babilliler’in istilası söz konusudur. Kimse kavuşmayacak esenliğe Bkz. Yer.6:14 ve ilgili not.
12:13 Bkz. Yer.14:2-4.
12:14 kötü komşularımı Bkz. örn. 2Kr.24:2. söküp atacak Sürgün edecek (bkz. örn. 1Kr.14:15).
12:15 Yahuda Krallığı’ndan ve çevre halklardan sürgüne gönderilenler bir gün yurtlarına geri döneceği vaat edilmektedir (bkz. Yer.12:16; Yer.32:37,Yer.32:44; Yer.33:26; Yer.48:47; Yer.49:6). RAB’bin Yahuda’yı yurtlarına geri getirme vaadi, tıpkı sürgün vaadi gibi, antlaşmanın bir parçasıdır ve dolayısıyla RAB’bin sadakatinin bir gereğidir.
12:16 Baal’ın Bkz. Hak.2:13’e ait not. yolunda Bkz. Yer.10:2’ye ait not.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş